Två personer samtalar om energieffektivisering

Kundcase: BTT plåt i Kisa sparar energi med DAZOQ

Svenska industrier står idag inför utmaningar som aldrig tidigare skådats. Många företags existens hotas nu på grund av den oförutsägbara energimarknaden som medför perioder av oerhört höga elpriser. Stora besparingar finns att göra och det behöver inte innebära investeringar som kostar miljontals kronor.

BTT Plåt med basen i Kisa tillverkar och bearbetar kvalitetsdetaljer i tunn- och mediumplåt. Det är ett företag som hela tiden letar nya sätt att optimera verksamheten för att utveckla både personalen och företaget.  Inom ett särskilt område ville man bli ännu bättre, där man hade utmaningar med att komma vidare – deras energiförbrukning.

Problemet var att man inte kunde följa sin energiförbrukning på processnivå och visualisera den. Till skillnad från en vattenläcka där man ser att problemet uppstår så kan man inte se att energi går till spillo. Genom att använda DAZOQ’s Energy Intelligence lösning kunde man trådlöst mäta elförbrukningen i realtid på de energikrävande processerna och enkelt visualisera det. På det sättet fick man koll på sina effekttoppar, var man använde mest el och när man använde den.

Mätning är avgörande

Med den här kunskapen kunde BTT prioritera och börja agera på det energispill som fanns i fabrikens processer. Man tog fram nya arbetssätt för att undvika effekttoppar på morgonen och efter lunch, för att på så sätt betala mindre för effekten man tog ut varje månad. Genom att räkna på produktionskostnaden insåg dem även att det var bättre att jobba mer effektivt under dagen med högre bemanning, än att köra skift på natten. Energy Intelligence används kontinuerligt för att arbeta med energiförbrukningen och man kunde se att efter en 2-årsperiod uppgick besparingarna till 19% mot tidigare år.

Energy Intelligence baseras på DAZOQ’s Internet of Things plattform för industrier. Med trådlösa sensorer samlar man in data för el-, vatten- och gasförbrukning. Datan skickas till molntjänsten där användaren kan logga in och få realtidsinformation om förbrukning, diagram, KPI:er, alarm samt rapporter. Tjänsten underlättar processen med energieffektivisering för industrier och DAZOQ erbjuder även löpande energikonsultation för att man ska få ut maximalt av tjänsten.

Rulla till toppen