Bild på en man som poserar vid en monter med saker i stål

Measurement for Sustainability: ETP Transmission's Journey Towards Energy Optimization

CHALLENGES & GOALS

Demands for sustainability require relevant data to optimize operations

Indutradebolaget ETP Transmissions som producerar verktyg till olika industrier såg ett stort behov av att mäta sin energiförbrukning för att bli mer energieffektiva och öka sin hållbarhet. Niclas Rosberg, VD på ETP Transmissions brinner för hållbarhetsfrågor och arbetar kontinuerligt med att minska sitt avtryck. Implementeringen av DAZOQ’s system, tillsammans med medvetna val om att endast köpa grön energi och installation av solpaneler, ledde ETP till ett hållbarhetspris på Indutrades årliga konferens 2022. “Vi gjorde en energikartläggning redan 2014 och kunde få viss kunskap om hur vi skulle göra för att minska energiförbrukningen. Det vi däremot inte kunde se var vilken faktisk effekt förändringarna skulle ha på elräkningen. Konstant mätning är det enda alternativet för att hela tiden kunna optimera sin verksamhet” – Niclas Rosberg, VD

ACTIONS

Understanding has created new opportunities

Sedan implementeringen av DAZOQ EI 2021 har ETP jobbat mycket med att stänga av maskiner när de inte används, istället för att ha dem i standby. De har även med hjälp av DAZOQ EI kunnat utvinna mer kunskap om hur ventilationen kan anpassas till industrins förutsättningar och de har arbetat med att stänga av tvätten och kompressorn för att se hur mycket de kan spara där. ”Med realtidsdata får vi direkt feedback på hur mycket vi sparar när vi stänger av maskinerna och vi kan i DAZOQ EI ställa alarm och se om våra maskiner har ett avvikande beteende. Det har även hjälpt oss att sätta upp nya rutiner samt upprätthålla dem.” – Niclas Rosberg, VD 

RESULTS & INSIGHTS

Saved 300 000 kWh/year

ETP har lyckats spara 200 000 kWh/år genom att stänga av sina maskiner istället för att ha dem i standby. Ytterligare 100 000 kWh/år sparades genom att halvera energiförbrukningen på ventilationen. De hade en obalans i in- & utflöde som skapade ett undertryck i fabriken vilket resulterade i att obehandlade luft sögs in som behövde kylas/värmas, vilket även skapade problem med fukt under sommarhalvåret . Eftersom styrningen var gammal kunde de inte kontrollera det, men med hjälp av DAZOQ EI kan de nu ha koll på det samtidigt som de kan återanvända luften. 

ETP har även installerat DAZOQ’s fuktighets & temperaturmätare vilket hjälper dem att proaktivt säkerställa en hög kvalitet på det material som produceras och de är glada över att nya funktioner hela tiden utvecklas. ”Det är kul att se när ett bolag tar hänsyn till sina kunders önskemål. Jag tycker att DAZOQ är väldigt lyhörda och jag är jättenöjd. Att installera sensorer är ganska enkelt, men att få det visualiserat på det sättet som plattformen visar med tydliga bilder och grafer är svårare. Det har DAZOQ lyckats med och det har sparat mig extremt mycket tid och energi” – Niclas Rosberg, VD

FUTURE OUTLOOK

"To influence results, decisions, and choices, we must have fact-based real-time data. There is no other alternative"

ETP kommer att fortsätta mäta för att kontinuerligt hålla sina hållbarhetsmål i schakt. Snart lanseras även en ny funktion, maskintillgänglighet som följer upp hur effektivt dina maskiner arbetar. “Det ska bli kul att se hur effektivt våra maskiner går. Det är lätt att anta och tro att de producerar 8h om dagen men hur ska vi faktiskt veta det om vi inte mäter? För att kunna påverka resultat, beslut och val måste vi ha faktabaserad realtidsdata. Det finns inget annat” – Niclas Rosberg, VD

En graf som visar energiförbrukning mellan två år

En graf som visar ETP's energiförbrukning 2022 och 2023

Scroll to Top