Vanliga frågor och svar (FAQ)

Vårt baspaket inkluderar hårdvara och mjukvara. Hårdvaran som inkluderas i paketet är upp till 20 sensorer. Såklart kan vi anpassa paketet utifrån era behov.

Energirådgivning är en tjänst som vi erbjuder våra kunder som behöver hjälp med att identifiera besparingsåtgärder men inte hittar tid att utför analyser själv. Vi analyserar samtliga mätpunkter och levererar en utförlig sammanställning med förbättringsförslag. Vi kalkylerar även kostnadspåverkan på åtgärderna vi föreslår,  så att du enkelt kan prioritera din energieffektivisering. 

Vi har en plug-and-play lösning och vi skickar sensorerna till er så att ni/er elektriker kan installera dem med hjälp av vår installationsguide. Att installera en sensor på en maskin brukar ta fem minuter. Om maskinens faskablar är svårtillgängliga kan det däremot ta längre tid. Dagen efter färdig installation får ni tillgång till er energidata på DAZOQ EI.

Vi är helt trådlösa och klipper inga kablar så din produktion kommer inte att bli avbruten.

Nej man kan även mäta inkommande el för delar, eller hela förbrukningen i realtid. Antingen via en vanlig sensor eller via en HAN-port.

HAN-port är en förkortning av Home Area Network. Den ska tillgängliggöra elförbrukningen i realtid. Fram till 2025 ska alla elmätare vara utbytta mot en ny som har en HAN-port. Det är elnätsbolaget som kan aktivera HAN-porten utan någon extra kostnad.

Ja, vi har temperatur- och fuktighetsmätare som man kan välja i baspaketet eller lägga till mot en extra kostnad. Snart får vi även in luftkvalitetsmätare och flödesmätare.

Det som mäts är Co2, partiklar, PM1, PM2,5, PM4, PM10, VOC och temperatur & fuktighet.

Vi rekommenderar att man mäter 80% av sin elförbrukning för att få en bra överblick och kunna göra värdefulla effekttoppsanalyser.

I baspaketet ingår IoT SIM-kort som försörjer våra gateways med Internet. Om ni önskar kan vi även ansluta dem via WiFi eller ethernet. I dessa fall ansvarar ni för att ert nätverk är konfigurerat för att tillåta detta.

Vi placerar helst sensorerna i, eller i anslutning till elcentralen. Om inte det fungerar, så placeras de ut vid berörd maskin.

Varje 3-fas sensor består av tre öppningsbara strömtransformatorer och en sändarenhet. Respektive strömtransformator kopplas på respektive faskabel. Vi kan även mäta på 1-fas.

Rulla till toppen