"Hållbarhet är det nya Tech"

Driven av sin passion för hållbarhet och ledarskap vill Anna Axelsson, VD på Envima, göra skillnad och inspirera andra att tänka hållbart. Vi träffar Anna för att prata om begreppet hållbarhet, hur industrin kan minska sin klimatpåverkan och hur viktigt det är att vara lyhörd inför den snabbt föränderliga omvärlden. “I förändringens vindar befinner vi oss ofta i förnekelse, men det är där vi börjar våra resor mot en bättre framtid”.

Välkomnande som en strålande sol öppnar Anna dörrarna till Cleantech Park i Linköping där Envima har sitt kontor. Hon visar mig kaffemaskinen och vi smiter in i ett öppet och ljust konferensrum för att ta plats och snacka hållbarhet. Hon börjar med att berätta om hennes resa och hur allting startade.

– Jag har jobbat på Envima i snart 3 år. Under pandemin fick jag möjligheten att gå in som VD och jag kände att det var en oerhört spännande roll. Här får jag möjligheten att kombinera det bästa av två världar – frågor som jag verkligen brinner för; hållbarhet, omställning och de globala målen, men jag får också jobba med ledarskapet vilket jag har gjort i många år tidigare och älskar. Mitt uppdrag är att få företaget att växa med nöjda kunder och glada medarbetare och det känns som ett ärofyllt uppdrag, säger Anna med ett leende.

Envima, som är ett konsultbolag inom miljö och hållbarhet, har sedan starten 2001 alltid haft ett stort fokus på miljöfrågor och hur man kan minska sin klimatpåverkan. På den tiden arbetade Envima mycket med att hjälpa sina kunder med konkreta åtgärder som provtagningar, ISO-certifieringar, uppbyggande av miljöledningssystem och att skapa strukturer för att utveckla sitt miljötänk. Idag har Envima, tillsammans med den föränderliga världen, breddat sin verksamhet med hållbarhet i helhet som fokus. De sociala aspekterna av hållbarhet har växt och mångfald, inkludering och jämställdhet har blivit viktiga frågor. Allt detta tillsammans med utvecklingen av Agenda 2030, Pariskonventionen, de globala målen och det strategiska hållbarhetsarbetet har gjort att Envima har behövt komplettera sin kompetens, någonting som Anna ser som en positiv sak.

– Idag erbjuder vi en bred palett av tjänster där miljöfrågor fortfarande utgör grunden. Hållbarhet har seglat upp och blivit det nya Tech!  Det är inte längre bara en miljöentusiast på företaget som brinner för hållbarhet. Nu är det även ledningen, styrelsen, investerarna, kunderna, leverantörerna och medarbetarna som är intresserade. Alla ställer fler frågor kopplade till hållbarhet och klimat. Investerare säger att de förut letade efter coola Tech-bolag som de vill investera i, men nu letar de efter coola bolag som kan hjälpa till att lösa klimatkrisen och jobba med hållbarhetsfrågor, säger Anna.

Utmaningar och möjligheter inom industrins miljöpåverkan

Envima har många olika kundsegment men industri- och energibranschen har länge varit en stabil bas i deras kundflöde. Eftersom vi på DAZOQ arbetar med att skapa en hållbar framtid för industrisektorn blir jag givetvis nyfiken på Annas tankar kring vilka de mest betydande miljöpåverkande faktorerna för industrin är, och hur de kan minskas. Anna tror att energiförsörjning tillsammans med logistik är områden som man behöver se över och säkerställa att man jobbar hållbart med.

– En av de stora utmaningarna är energiförsörjningen och produktionen samt tillgången till el. Industrier behöver se över hur de kan ersätta olja och gas med mer hållbara alternativ, samtidigt som infrastrukturen för elektrifiering måste anpassas. Vi står inför en stor förändring mot att nå ett fossilfritt Sverige och industrierna har en viktig roll i frågan. Men här kommer ju även DAZOQ in och spelar en viktig roll. För att kunna förändra så måste man förstå nuläget, genom exempelvis mätning. Sedan kan man börja se och analysera; ska vi byta ut maskinen eller vad behöver vi faktiskt göra? I vilka områden utsätter vi miljön för fara och hur ska vi agera för att minska vår klimatpåverkan?, konstaterar Anna. 

– Logistik är en annan viktig faktor för industrier och deras miljöpåverkan. Det handlar om att fundera över hur mycket och varifrån på jordklotet varor ska transporteras. Att hitta möjliga lösningar och strategier för att optimera logistiken blir en avgörande del av hållbarhetsarbetet inom industrin. Dessutom är det en riskminimering, där industrier behöver säkerställa kontinuerligt flöde av el, delar och komponenter, samt utleverans till sina kunder. Genom att flytta vissa aktiviteter närmare varandra kan man både minska risker och öka hållbarheten, konstaterar Anna.

– Sen får man inte glömma att vi är en global värld. Sverige är inte en liten isolerad plats, utan hur mäter vi Sveriges avtryck? Är det vad vi släpper ut innanför vårt lands gränser, eller har vi också ett ansvar utanför dem? Hur ser det ut när man köper in saker som tillverkas på andra sidan jordklotet med förfärliga arbetsförhållanden och mängder av utsläpp? Det är klart att vi måste ta ansvar för det. Det tror jag är en utmaning, det globala samhället. Vi måste anpassa oss, ställa krav och sätta oss i relation till andra, säger Anna.

Att leda genom inspiration

Annas entusiasm över hållbarhet har genomsyrat hela samtalet och det blir tydligt att människors, planetens och företags välmående har samma prioritet i Annas värderingsmatris. Klockan springer iväg och innan vi säger hejdå och bestämmer att vi borde ses snart igen för att fortsätta öppna dialoger om utveckling i rätt riktning, så ställer jag den sista, men kanske viktigaste frågan; Vad betyder hållbarhet för dig Anna?

– Det finns inget viktigare för mig! Jag är helt fokuserad på att förbättra på så många plan jag mäktar med. Jag försöker att driva på och inte skambelägga eller slå någon i huvudet att vi ska vara bättre än andra, det tror jag inte alls på. Jag försöker snarare att hitta sätt att inspirera och att själv hela tiden utbilda mig och hitta ny kunskap. I förändringens vindar befinner vi oss ofta i förnekelse, men det är där vi börjar våra resor mot en bättre framtid. Jag tror på en gemenskap och att vi tillsammans kan komma långt, bara vi vill!

Rulla till toppen