Bild på Lotta från en intervjuartikel

Alla har en roll för att få ihop energipusslet

I en värld där energipriserna är höga och behovet av hållbarhet blir allt mer påtaglig, är energieffektivisering en nödvändighet för att nå våra klimatmål. Vi fick chansen att intervjua Lotta Bångens, VD för Eneff ( Energieffektiviseringsföretagen) för att få hennes insikter om dagsläget och hur viktigt arbetet är. Med hennes långvariga miljö- och energiengagemang är Lotta en inspirerande förespråkare för energieffektivitet och en stark röst inom branschen.

När vi startar konversationen om energieffektivisering så är det som att en lampa tänds i Lottas ögon. Det sprakar till och rummet fylls av Lottas entusiasm kring hur mycket vi kan göra för att bli mer energieffektiva och hur viktigt det är för hela samhället i stort. 

Den senaste tiden har energieffektivisering fått betydligt mycket mer uppmärksamhet genom nyhetsrubriker och debatter. Stigande elpriser har spelat en betydande roll i det ökade intresset och medvetenheten hos allmänheten. Frågan vi ställer oss är om energieffektivisering hade varit lika mycket på tapeten om det inte hade varit för de ökade priserna. 

– Det tror jag absolut inte. Jag har jobbat med detta länge nu och jag har aldrig skådat något liknande, säger Lotta. 

Lotta fortsätter förklarar att energieffektiviseringens popularitet med den kalla vintern i bagaget redan har börjat minska och det är viktigt att fortsätta uppmärksamma ämnet för att bibehålla engagemanget.

– När jag pratade med en energirådgivare för ett tag sedan så ser man att trenden börjar avta. Vi kan inte leva i ett krisläge hela tiden, det funkar inte så. Däremot så måste vi fortsätta ta plats och uppmärksamma det. Vi vill att energieffektiviseringstänket ska bli det nya normala! Vi behöver lyfta hur viktigt det är att investera i energieffektiv teknik och att vi ska fortsätta släcka lampor och stänga av onödig utrustning, säger Lotta.

En viktig faktor som ofta förbises att prata om när det kommer till energieffektivisering är beteendeförändringar. Många av de energibesparingar vi uppnår är resultatet av enkla beteendeförändringar, som att släcka lampor och ha en medvetenhet om energiförbrukningen i vardagen. Tyvärr diskuteras inte detta ämne tillräckligt mycket och Lotta tror att det handlar om att beteendeförändringar är tabu att tala om. Framför allt bland politiker

– Vi ska kunna fortsätta våra liv som vanligt och samtidigt rädda klimatet, tänker de. Politiker vill inte uppmana människor till att ändra sina vanor. Det är enklare att förlita sig på tekniken än att göra det själv. Sen tror jag också att det finns någon fördom om att beteendeförändringar är någonting negativt fast det egentligen kommer med massor av positiva saker. Beteendeförändringar är inte bara en kostnadsfri åtgärd utan det ger också känslan av att man bidrar till samhället. Många vill ”hjälpa elnätet” för att undvika kapacitetsbrister och har inga problem att spara lite här och lite där för att känna att man bidrar. Där är många med, och det är viktigt att vi får samma känsla när det gäller klimatfrågan. Energieffektivisering spelar en stor roll även där, även om vi har en hög andel grön energi i Sverige. Energieffektivisering ger inte en direkt minskad klimatpåverkan om du använder förnybar energi, men är nödvändig för att få ihop hela energipusslet. Den gröna energin ska räcka till alla!, säger Lotta.

 När vi fortsätter att konversera om potentiella lösningar i energieffektiviseringsarbetet så kommer vi fortsatt in på politikernas roll i det hela. Staten blir såklart en storspelare och Lotta betonar vikten av att visa att energieffektivisering är en viktig fråga genom att arbeta aktivt med området. Lagar, regler och bidrag spelar en central roll i att påverka och stödja energieffektivisering. Utbildning och kompetensutveckling är också avgörande för att möta utmaningarna inom energiomställningen. Lotta uttrycker att det behövs en helhetssyn och att energieffektivisering bör ses som en central del av klimatmålen.

Min slutsats är att energieffektivisering måste vara ett mål i sig, med samma status som klimatmålen. Vi behöver energieffektivisera all energianvändning, även den gröna, för att nå klimatmålen. Om vi glömmer det skjuter vi oss själva i foten, och gör det omöjligt att klara målen. Det är ett faktum.

Industrins utmaningar

När det gäller utmaningar inom industrin framhåller Lotta kortsiktighet som ett hinder. Många industrier har svårt att tänka 20-30 år framåt, vilket är en skillnad jämfört med fastighetsägare. Kapitalinvesteringar är också en utmaning då det är mer lockande att investera i produktion än i exempelvis energieffektiv ventilation. För att möta dessa utmaningar har Energieffektiviseringsföretagen arbetat med att hitta finansieringslösningar för sina medlemmar och kunder genom samarbete med investerings- och finansieringsbolag. Energieffektiviseringsföretagen arbetar även med att uppmuntra till bra erbjudande till industrierna. Hur vill de köpa energieffektivisering? Vad finns det för erbjudande på marknaden idag? Kan det förenkla att kunna köpa allt från samma leverantör?

För att övertyga industrierna om att energieffektivisering är lönsamt måste man identifiera och kommunicera de kopplingar som finns mellan energieffektivisering och ökad produktionseffektivitet. Att visa att energieffektivisering kan leda till ett bättre arbetsflöde är mer övertygande än att enbart fokusera på sparad energi.

– Det handlar inte om att kräva för mycket av varje industri, utan snarare att visa på trovärdiga sätt hur energieffektivisering kan vara fördelaktigt för dem. Genom samarbete och förtroendebyggande kan man hitta en balans och skapa incitament för att genomföra åtgärder. På så sätt kan vi också påvisa lönsamheten för industrierna.

Genom att använda befintliga verktyg, öka medvetenheten, erbjuda ekonomiska incitament och visa kopplingarna till ökad produktionseffektivitet kan vi skapa en miljö där energieffektivisering blir det nya normala. Lotta är optimistisk och hoppas på en framtid där energieffektivitet är en integrerad del av samhällets värderingar och där vi gemensamt arbetar mot ett hållbart och energieffektivt samhälle. Mycket görs, men vi kan alltid göra mer och att börja mäta energianvändningen är ett steg i rätt riktning.

Rulla till toppen