Diagram effekttoppar

Vad är effekttariffer och hur påverkar det verksamheten?

Effekttariffer är en viktig komponent inom det svenska elnätssystemet och syftar till att hantera förbrukningstoppar och främja en mer effektiv användning av elnätet. För elförbrukare, särskilt inom industrisektorn, är det avgörande att förstå hur effekttariffer fungerar och hur de kan påverka kostnader. Låt oss lyfta ämnet och kolla på möjliga lösningar för att minska onödiga effekttoppar. Det leder inte bara till minskade kostnader utan hjälper även verksamheter att arbeta på ett mer hållbart sätt. 

Varför tillämpas effekttariffer? Effekttariffer är en respons på behovet av att undvika överbelastning av elnätet och minska behovet av att bygga ut elnätskapaciteten. Genom att prissätta elförbrukning baserat på maximal effekt uppmuntrar effekttariffer elförbrukare att minska sina effekttoppar och därigenom bidra till en mer hållbar och effektiv användning av elnätet.

Typer av effekttariffer: I Sverige tillämpas vanligtvis två typer av effekttariffer, effektavgift och effekttillägg. Effektavgift baseras på den högsta effekt som förbrukas under en given tid, med varierande tariffer beroende på tid på dygnet och belastning på elnätet. Effekttillägg kan tillkomma för elförbrukare med mycket hög effektbelastning eller som överskrider ett tröskelvärde för effektförbrukning.

Hantera elförbrukningen

För företag och större elförbrukare är det viktigt att övervaka och hantera sin effektförbrukning för att undvika onödiga kostnader. Genom att implementera energieffektiviseringsåtgärder och sprida ut elförbrukningen över tid kan företag minimera sin effekttopp och sänka sina kostnader för effekttariffer.

Implementera energieffektivisering och övervakning

En nyckelfaktor för att optimera elförbrukningen och hantera effekttariffer är att implementera energieffektiviseringsåtgärder. Genom att identifiera och åtgärda ineffektiviteter i företagets processer och system kan man minska den totala effektförbrukningen och därigenom undvika höga kostnader för effekttariffer.

Med vårt system DAZOQ EI kan du minska onödiga effekttoppar och jobba mer hållbart i ditt arbete. Att mäta är att veta och om du inte mäter för att se över hur de ser ut, hur ska du då kunna förbättra och eliminera dem?  

DAZOQ hjälper företag med att öka sin energieffektivitet och hållbarhet genom energiövervakning på maskinnivå i realtid. Genom effektiv kommunikation av besparingspotential kan vi tillsammans bidra till en mer kostnadseffektiv, resurseffektiv och energieffektiv framtid. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Rulla till toppen