Person med penna skriver på papper

CSRD-direktivet ställer högre krav på rapportering

CSRD – direktivet (Corporate Sustainability Reporting Directive) träder i kraft 2024 och är den nya EU-lagen för hållbarhetsrapportering. Direktivet kommer att ställa högre krav på företag när det kommer till hur man arbetar med hållbarhet och den nya rapporteringsstandarden ESRS – European Sustainability Reporting Standards kommer visa vägen för hur man rapporterar rätt. Ett nytt kapitel i hållbarhetsboken börjar skrivas och energiförbrukningen har en stående roll i den. För att kunna rapportera vad man gör, måste man ha data som förklarar – och det hjälper vi på DAZOQ er med!

Med införandet av CSRD kommer hållbarhetskommunikationen skifta från att endast beskriva vad man gör till att faktiskt göra, mäta och utvärdera resultaten på en standardiserad nivå. Denna övergång skapar en mer transparent och objektiv grund för kunder och investerare att jämföra olika företags hållbarhetsprestationer. Dessutom kommer CSRD att förenkla processen för företag som väljer att utvärdera sina underleverantörers hållbarhetsinsatser, och därigenom ställa höga krav med en bredare synvinkel som inkluderar scope 3-aspekter.

Data som Nyckeln till Framgång

CSRD handlar alltså inte bara om att rapportera mängder av korrekta och jämförbara siffror, utan man ska också redovisa strategier, mål och processer. Data blir en nyckelspelare. Genom DAZOQ’s system, som visualiserar all energiförbrukning på detaljnivå, blir det enklare att sätta upp mål och strategier i ett långsiktigt och hållbart energiarbete. Med hjälp av vår Energy Intelligence plattform (som samlar all energidata) kan ni enkelt följa avvikelser och agera på dem, sätta alarm relaterade till era energimål och bli mer energieffektiva. Vi bistår även med energirådgivning och analyserar energidata för att hjälpa din verksamhet att optimera energianvändningen. Kontakta oss direkt så berättar vi mer! Rulla till toppen