Två personer samtalar om energieffektivisering

BTT sparade 19% mot föregående år

Utmaning & mål

Ville följa sin energiförbrukning på processnivå

BTT Plåt med basen i Kisa tillverkar och bearbetar kvalitetsdetaljer i tunn- och mediumplåt. Det är ett företag som hela tiden letar nya sätt att optimera verksamheten för att utveckla både personalen och företaget. Inom ett särskilt område ville man bli ännu bättre, där man hade utmaningar med att komma vidare – deras energiförbrukning. Problemet var att man inte kunde följa sin energiförbrukning på processnivå och visualisera den. Till skillnad från en vattenläcka där man ser att problemet uppstår så kan man inte se att energi går till spillo.

Åtgärder

Fick koll på sina effekttoppar

Genom att använda DAZOQ EI fick BTT koll på sina effekttoppar, var man använde mest el och när man använde den. Med den här kunskapen kunde BTT prioritera och börja agera på det energispill som fanns i fabrikens processer. Man tog fram nya arbetssätt för att undvika effekttoppar på morgonen och efter lunch, för att på så sätt betala mindre för effekten man tog ut varje månad. Genom att räkna på produktionskostnaden insåg dem även att det var bättre att jobba mer effektivt under dagen med högre bemanning, än att köra skift på natten. Man upptäckte även att två maskiner som gör exakt samma sak förbrukar olika. ”Den ena förbrukar nästan dubbelt så mycket. Nu kan vi välja att använda den maskin som förbrukar mindre när vi inte behöver köra båda. En insikt som har sparat oss otroligt mycket.” – Rickard Gadmar

Resultat & insikter

Kontinuerlig mätning ger bättre lönsamhet

DAZOQ EI används kontinuerligt för att arbeta med energiförbrukningen och man kunde se att efter en 2-årsperiod uppgick besparingarna till 19% mot tidigare år.

Rulla till toppen