Bild på två män, en i gul skyddsväst som poserar för kameran bredvid ett elskåp

Laserkraft sparade 520 000 kWh

Utmaning & mål

Energieffektivisering var nästa steg

Laserkraft i Bredaryd som arbetar med plåtbearbetning fick nys om DAZOQ via Almis projekt inkomst 4.0 som handlar om digitalisering inom industrin. Ett system som övervakar energin och kan identifiera de mest kostsamma processerna och de största energislukarna var någonting som låg i linje med Laserkrafts vision om att bli ännu mer energieffektiva och därmed ännu mer hållbara. Man ville ha ett enkelt övervakningssystem och av de lösningar som blev presenterade genom Almis projekt kändes DAZOQ som ett självklart val tack vare den enkla visualiseringen och smidiga installationen. 

Åtgärder

"Nu kan vi budgetera rätt"

Implementeringen av DAZOQ EI har gett en korrekt bild av hur mycket energi varje enskild maskin förbrukar. Mätningarna har i vissa fall visat att det man trodde drog väldigt mycket el inte alls gjorde det, i det här fallet 10 kW-lasern. ”Den drar bara hälften av det vi budgeterat för. Nu kan vi budgetera rätt.” –Mikael Norin. DAZOQ EI har även hjälpt Laserkraft att upprätta nya rutiner och man har valt att gå över till kvälls- och nattskift på 6 kW:arna samtidigt som man flödar ner dem mellan körningarna i stället för att de ska stå på standby. Mätpunkterna ute i produktionen har också avslöjat oväntade data. ”Vi har sett att en av våra kompressorer i princip bara går på läckage, den drar lika mycket på helgen som en vardag. Nu har vi precis gjort en läcksökning.” – Mikael Norin

Resultat & insikter

Betydande besparingar

Laserkraft har med hjälp av DAZOQ EI kunnat uppnå betydande besparingar. Tätade läckage kommer att ge besparingsmöjligheter på upp till 140 000 kWh per år. ”Vi har också reducerat energiförbrukningen på två av våra större lasermaskiner med totalt 520 000 kWh/år genom fullt fokus på koncentreringen av produktionstid vilket dessutom har ökat utnyttjandegraden från ca. 55% till nästan 100%. Det är en enorm besparing som DAZOQ’s system kunde hjälpa oss att hitta.” – Mikael Norin. Laserkraft har även valt att involvera hela personalstyrkan i energiarbetet genom att visa realtidsdatan i rummet för den dagliga genomgången. Någonting som vi på DAZOQ tror har stor påverkan för beteendeförändring. ”Får man klar och tydlig fakta på exakt hur det ser ut så är det mycket lättare att motivera hela produktionen att arbeta mot gemensamma mål.” – Mikael Norin.

Rulla till toppen