produktion KPI

DAZOQ lanserar automatisk beräkning av nyckeltal (KPI) för produktion

I en värld där hållbarhet och effektivitet blir allt viktigare, spelar energirelaterade nyckeltal (KPI) en avgörande roll för att hjälpa företag med att optimera sin energianvändning. Dessa nyckeltal ger insikt i hur energin används och identifierar områden för förbättring, vilket leder till minskade kostnader och minskad miljöpåverkan. Här berättar vi om den nya funktionen för att automatiskt beräkna energianvändning per produktionstimme samt vilket värde den kan föra med sig i din verksamhet.

Produktion KPI och maskintillgänglighet

Nyckeltalet kWh/produktionstimme mäter energiförbrukningen i förhållande till antalet timmar som en maskin producerar. För tillverkningsindustrier och andra produktionsorienterade verksamheter är denna KPI avgörande för att förstå hur effektivt energi används inom olika produktionsprocesser.

Maskintillgänglighet är ett mått på den tid som en maskin är i drift och tillgänglig för produktion jämfört med den totala planerade produktionstiden. Detta är en kritisk komponent inom Overall Equipment Effectiveness (OEE) eller TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, Kvalitet) som är standardmått för att bedöma hur väl en produktionsanläggning utnyttjas.

Med hjälp av realtidsmätning på maskinnivå har DAZOQ utvecklat en energibaserad beräkning av maskintillgänglighet. Genom att veta vilken effekt som en maskin nyttjar när den producerar, går på tomgång eller ligger i energisparläge kan vi räkna ut hur effektivt utrustningen utnyttjas, helt utan att slösa värdefull tid på att manuellt mata in orsakskoder och dylikt. Detta gör det även möjligt att veta precis hur länge varje maskin befinner sig i ett produktionsläge.

Automatisk beräkning av energiåtgång/produktionstimme

Traditionellt har beräkningen av energi-relaterade KPIer varit en tidskrävande process som kräver noggrann insamling och analys av data. DAZOQ har redan möjliggjort realtidsmätning av energidata på maskinnivå men nu kan även energiåtgång/produktionstimme räknas ut helt automatiskt.

Fördelar med automatisk beräkning

Tidsbesparing

Automatisk beräkning eliminerar behovet av manuell insamling/inmatning och beräkning vilket sparar tid och resurser för företagen.

Ökad noggrannhet

Genom att använda realtidsdata och kan den automatiska beräkningen ge mer exakta och tillförlitliga nyckeltal vilket minskar risken för felaktiga beslut baserade på felaktiga data.

Förbättrat beslutsfattande

Med tillgång till automatiska nyckeltal kan verksamheten fatta bättre informerade beslut om energihantering, vilket leder till ökad effektivitet och kostnadsbesparingar.

Sammanfattning

Energieffektivitet och hållbarhet är kritiska frågor för både företag och samhället. Genom att implementera och använda KPIer för energi och produktion kan företag inte bara förbättra sin ekonomiska prestanda utan också bidra till en mer hållbar framtid. Den nya automatiska beräkningsfunktionen representerar ett viktigt steg framåt inom detta område, vilket gör det enklare och mer effektivt för företag att övervaka och optimera sin energianvändning.

Att övervaka sin energi 24/7 och låta systemet beräkna energirelaterade nyckeltal åt dig underlättar både beslut och åtgärder. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan skapa värde hos er!

Rulla till toppen