DAZOQ lanserar nya luftkvalitetssensorer för CO2-, VOC- och partikelmätning

DAZOQ erbjuder redan temperatur- och luftfuktighetsmätare för att säkerställa att produktionen är temperaturmässigt energieffektiv samt att luftfuktigheten inte har en negativ effekt på materialet. De nya luftkvalitetssensorerna samlar också in temperatur och luftfuktighetsdata men inkluderar även mätning av CO2, partiklar och VOC (flyktiga organiska ämnen). Detta är en betydelsefull milstolpe för både energieffektivisering, hållbarhet, och hälsa då informationen kan ge det beslutsunderlag som krävs för att optimera processer, effektivisera ventilation och förbättra arbetsmiljön.

Det är onekligen möjligt att energieffektivisera och förbättra luftkvaliteten i verksamhetens lokaler genom att göra ändringar i ventilationssystemet men utan energi och luftkvalitetsdata är det svårt att hitta rätt balans. Med hjälp av kombinationen av energi- och luftkvalitetssensorer kan ventilationen justeras efter behov och energiförbrukningen kan minskas, samtidigt som en hälsosam inomhusmiljö kan säkerställas.

VOC-mätning kan även identifiera källor till luftföroreningar, vilket kan leda till åtgärder för att minska dessa. Till exempel kan upptäckten av höga VOC-nivåer från vissa typer av material eller rengöringsprodukter leda till beslut att ersätta dessa med mer miljövänliga alternativ vilket i sin tur kan minska behovet av ventilation och därmed minska energiförbrukningen ytterligare.

Två vanliga mått på partiklar som finns är PM2,5 och PM10 men våra nya mätare inkluderar även PM1 och PM4. Förenklat ger dessa mått massan av partiklar i luften som är mindre än 1, 2,5, 4 respektive 10 mikrometer (µm) i diameter. När dessa partiklar andas in kan de komma ner i andningsorganen och orsaka negativa hälsoeffekter både på kort och lång sikt. Genom att hålla koll på partikelnivåerna i verksamheten kan man säkerställa att nivåerna är hälsosamma samt att ventilationen är väl anpassad och energieffektiv i relation till verksamhetens förutsättningar.

Sammanfattningsvis kan luftkvalitetsmätaren inte bara gynna hälsa och välbefinnande genom att förbättra luftkvaliteten, utan även främja energieffektivisering genom optimering av ventilationssystem.

Med hjälp av DAZOQ kan du göra verksamheten mer energieffektiv, hälsosam och hållbar. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan skapa värde hos er!

Rulla till toppen