Elledningar i solnedgång

Energieffektivisering: En avgörande roll för en hållbar framtid

Industrin spelar en betydande roll för Sveriges energianvändning och vår miljöpåverkan. Hela 40 procent av landets totala energianvändning utgörs av industrin och de står även för en tredjedel av växthusgasutsläppen. Det är tydligt att industrin har ett stort ansvar när det gäller en hållbar energianvändning. Hur ska vi tackla det ökade elbehovet och hur ser framtiden ut?

En forskningsstudie utförd vid Linköpings universitet visar att energieffektivisering har en betydande roll för att minska energikonsumtionen inom industrin. Forskarna uppskattar ett besparingspotential på upp till 20 procent. 

Nu kanske många tänker: ”Men Sverige är ju på väg att övergå till fossilfri energi, har energieffektivisering fortfarande en betydelse?” Absolut! Omställningen till fossilfri energi kommer att kräva en betydande mängd energi, särskilt inom industrisektorn. Det är här  energieffektivisering kommer in i bilden och blir en avgörande spelpjäs för framtiden. Genom att effektivisera och spara energi kan vi frigöra resurser som kan användas för andra ändamål. Detta innebär att den frigjorda energin kan bidra till utfasningen av fossila bränslen inom industrin. Dessutom kan överskottet av frigjord energi exporteras och därigenom minska behovet av fossil el och bränsle i angränsande länder.Det är viktigt att betona att energieffektivisering inte bara är viktigt för Sverige utan också på global nivå. Enligt forskare inom International Energy Agency (IEA) är energieffektivisering den mest avgörande åtgärden för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. 

Energieffektivisering har en undanskymd roll i debatten, trots att det är det billigaste, snabbaste och mest miljövänliga alternativet för att tillhandahålla el till den snabbt växande industrin. Det är hög tid att ge energieffektivisering den uppmärksamhet och betydelse den förtjänar i vår strävan efter en hållbar framtid. Vi på DAZOQ hjälper din industri att bli mer energieffektiv genom att implementera vårt energihanteringssystem som övervakar dina maskiner 24/7. Boka en demo med en av våra energiexperter idag så berättar vi mer. Följ länken: DAZOQ demo

Rulla till toppen