Energieffektivisering

Vad är energieffektivisering?

Energieffektivisering refererar till processen att optimera och förbättra användningen av energi. Målet är att minska energiförbrukningen utan att kompromissa med önskat resultat. Energieffektivisering syftar till att maximera produktionen eller nyttan av en viss mängd energi. Det handlar om att göra processer och system mer effektiva så att mindre energi går förlorad som avfall. Energieffektivisering skapar nytta för din verksamhets lönsamhet eftersom produktionsresultatet inte ska behöva lida av minskad energiåtgång, utan användas mer effektivt. Energieffektivisering bidrar även till minskad klimat- och miljöbelastning samtidigt som det ökar konkurrenskraften. Läs våra kundcase för att se hur DAZOQ EI har hjälpt dem mot en mer energieffektiv framtid. 

Varför ska man energieffektivisera?

Energieffektivisering kommer med många fördelar på individuell, organisatorisk och samhällelig nivå. Energieffektivisering är ett effektivt verktyg för att minska kostnader, minska miljöpåverkan och hjälpa samhället i stort. Genom att identifiera och eliminera onödigt slöseri eller ineffektivitet i energianvändningen kan man minska den totala energiförbrukningen och några nyckelfaktorer som energieffektivisering hjälper er med är: 

Ekonomiska besparingar

Energieffektivisering minskar era energikostnader. Research visar att det finns 25% elbesparingspotential inom industrisektorn. Enlig IEA (International Energy Agency) förmodas upp till 20% av den potentialen kunna uppnås genom enkla energieffektiviseringsåtgärder som att stänga av sina maskiner när de inte används. 

Reducerad klimatpåverkan

Den bästa kWh är den som inte spenderas. Energieffektivisering leder till minskad energiförbrukning som leder till minskade utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar. Kan man energieffektivisera sin verksamhet så bidrar man även till samhället och elförsörjningen i stort. Vid tillfällen under en dag kan elnätet bli överbelastat. Det är viktigt att dra sitt strå till stacken så att alla kan få ta del av trygg elförsörjning. 

Förbättrad produktionseffektivitet

Inom industrin kan energieffektivisering leda till bättre användning av resurser, ökad produktivitet och minskad produktion av avfall och utsläpp.

Vill du veta hur vi hjälper industrier att bli mer energieffektiva?

Är du intresserad av att börja energieffektivisera din verksamhet men har svårt att veta hur du ska börja? Boka ett 15-minuters möte med oss så berättar vi mer. Våra kunder har hittills lyckats spara 4 200 000 kWh genom att energieffektivisera sin industri!

Hur bidrar DAZOQ EI till energieffektivisering?

Minskar elkostnaderna med realtidsmätning

Med hjälp av våra trådlösa uppkopplade energimätare mäter vi energiförbrukningen i realtid. Energidatan visualiseras i vår plattform DAZOQ EI där du på ett enkelt och pedagogiskt sätt ser vilka effekter det ger om du gör en ändring på utrustningen du mäter. Genom att identifiera onödigt energispill och maskiner i standby kan du minska dina elkostnader med 10-20% genom enkla energieffektiviseringsåtgärder. 

Förbättrar hållbarhetsprofilen

Genom energieffektivisering med DAZOQ EI förbättrar ni er hållbarhetsprofil. Även gör el har en klimatpåverkan och därför är den bästa elen den som inte behöver produceras. Med hjälp av vårt system DAZOQ EI kan ni enkelt exportera er energidata och visa hur ni jobbar med energieffektivisering. Med faktabaserad data kan ni lättare sätta upp och följa realistiska hållbarhets- och energimål samt förenkla hållbarhetsrapportering. Minskar ni energislöseriet minskar ni era koldioxidutsläpp samtidigt som ni bidrar till en mer hållbar energiframtid.  

Ökar produktionseffektiviteten

Genom DAZOQ EI finns möjligheten att öka produktionseffektiviteten genom att vara mer energieffektiv. I systemet kan du mäta och följa upp hur mycket maskinerna utnyttjas för värdeskapande aktivitet genom din energiförbrukning. Du kan också förstå när och hur länge maskinerna står i standby för att identifiera möjlig produktionstid. Med hjälp av vår funktion maskintillgänglighet kan ni sätta er energianvändning i relation till er produktion och optimera maskinens körtid och kapacitet.   

Gör beteendeförändringar enkelt

När det kommer till energieffektivisering så handlar det ofta om enklare beteendeförändringar, men det är tyvärr inte alltid det lättaste. Med hjälp av DAZOQ EI och faktabaserad data kan ni enkelt ställa alarm om en maskin går över ett visst värde. Systemet hjälper er även att upprätta nya rutiner och bibehålla dem över tid. Med visualiseringen ser ni direkt vad som händer om man stänger av maskinen eller om man väljer att låta den tugga i standby. Behöver ventilationen vara på under nattetid? vet ni om ni har läckage på kompressorn? Stängs alla maskiner av under helgen? DAZOQ hjälper dig att hjälpa dina medarbetare att jobba på ett mer hållbart och energieffektivt vis.

Eva Vollmer

Head of Customer Success

Vill du boka en demovisning?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. Vi ses!

Rulla till toppen

Vill du boka ett 15 minuters möte för att se hur DAZOQ EI fungerar?

Fyll i din e-postadress så kontaktar vi dig för att boka in ett möte, skicka en offert eller diskutera energieffektiva lösningar för din verksamhet.