Hasopor AB sänker sin energiåtgång med 10%

UTMANING & MÅL

Var spenderar vi mest energi?

Hasopor AB i Hammar är den enda verksamheten i Sverige som producerar skumglas. Med det strategiska läget – dels mitt i Sveriges geotekniskt utmanande område, dels i landets demografiska mittpunkt och Sveriges absoluta centrum när det gäller glasåtervinning – blir cirkularitet och hållbarhet centrala delar i Hasopors arbete. Hasopor är storförbrukare när det kommer till energi och var intresserade av att förstå sin energianvändning i mer detalj för att ha möjlighet att optimera den. DAZOQ’s system kändes som en perfekt tjänst för utmaningen och målet att bli mer energieffektiva. Daniel Ellison, VD på Hasopor, var också intresserad av att mäta och visualisera mer för att möjliggöra insikter i hur man kan planera optimeringen av verksamheten framåt.

   För min del var det viktiga att se var vi spenderar mest energi. Jag vet att vi belastar runt 3,2 mW hela tiden och då är det ju jätteviktigt att jag vet var vi spenderar den elen för att veta var vi ska lägga mest krut när det kommer till energieffektivisering. Nu har vi, tack vare DAZOQ, kunskap om våra storförbrukare och kan satsa på att sänka eller optimera kring dessa i första hand. – Daniel Ellison.

RESULTAT & ÅTGÄRDER

"Vi använder DAZOQ i förebyggande syfte"

Hasopor använder bland annat DAZOQs system för felsökningar på ugnarna i produktionen. Hasopors sju ugnar har tillsammans 351 värmeelement som ganska ofta behöver bytas ut. Innan implementeringen av systemet så hade man specifika personer som manuellt gick och mätte på dessa element när man såg att det blev en påverkan på processen. Nu, med DAZOQs system, ser de direkt vart problemet är och kan åtgärda det snabbare eller rent av arbeta förebyggande.

   Innan vi installerade DAZOQ tog det i snitt 1–3 dygn att manuellt hitta vilket element det var fel på. Med DAZOQ kan vi nu direkt se vart problemet är och det har hjälpt oss att spara jättemycket tid eftersom ett trasigt element påverkar vår output väldigt mycket – Niklas Sörling, produktionsledare inom utveckling på Hasopor.

Energibesparingsmål

Hasopor har ett tydligt mål när det kommer till energibesparingar. De vill årligen sänka sin energiåtgång per m3 med 5%. Hittills har de lyckats sänka energiåtgången med över 10% per m3! Ett fantastiskt resultat. Exakt vilka åtgärder som lett till de stora besparingarna är svårt att svara på, men genom att övervaka sin produktion får de direkt feedback på om de justerar någonting och de har chansen att experimentera mycket tack vare de mätningar som har installerats.

   Nu ser vi ju direkt vad som händer och det är det som gör det så spännande. Det ger oss mer utrymme att experimentera för att hitta det perfekta läget när det exempelvis kommer till volym. Vi kan också historiskt gå tillbaka och se vad som har hänt. ”Okej, här sänkte vi bandhastigheten för att se om vi kunde öka volymen. Vad gav det för output och hur såg processen kring det ut?”. Det ger oss faktabaserat underlag att fortsätta resan framåt – Niklas Sörling.

När de skyhöga priserna slog till förra året kunde Hasopor använda DAZOQ EI som en kompetent och transparent kollega som kunde berätta om det var värt att köra alla ugnar eller om de skulle stoppa produktion på vissa. Det visade sig, tack vare realtidsdata, att det var mer lönsamt att låta en ugn vila under de mest kostsamma perioderna. Någonting som hade varit svårt att veta om man inte hade övervakat sin energiförbrukning.

FRAMTIDSUTSIKTER

Faktabaserat underlag är svaret på en optimerad framtid

Hasopor ser ljust på framtiden och fortsatt mätning och visualisering för att automatisera och digitalisera industrin. Nästa steg för Hasopor är att installera DAZOQs temperatur- och fuktighetsmätare för att se hur temperatur och fukt korrelerar, eller om det ens korrelerar med produktionens output. Hasopor vill även ta en närmare titt på sina effekttoppar för att se hur de kan reducera dem. I dagsläget, med hjälp av DAZOQs mätning, får Hasopor faktabaserad data på hur deras effekttoppar ser ut och är övertygande om att de kan spara mycket pengar årligen om de hittar ett effektivt sätt att sänka dem. Just faktabaserat underlag är någonting som Daniel tror stenhårt på. I en framtid hoppas han att de ska kunna använda sig av maskininlärning och i förlängningen AI. För att kunna nå dit så är mätning, visualisering, kunskap och sensorer effektiva aktiviteter på den vägen.

   Nästa steg som jag personligen tycker är riktigt intressant är att utforska hur vi kan optimera hela vår produktionsprocess med hjälp av maskinlärande och AI. Processen i sig är ganska enkel – två, tre råvaror in, sju ugnar, en massa energi och vi får en färdig produkt. Jag är dock övertygad om att vi kan göra detta ännu effektivare och mer precist med hjälp av AI. För att komma dit måste vi ha sensorer för att lära oss mer om vad som påverkar vår produktion och hur. För varje steg vi tar i detta område, desto mer lär vi oss och desto mer vet vi hur vi ska gå vidare. Då är jag övertygad om att vi kan ha ett system som styr vår produktion. Vi har sju ugnar men av tre olika typer, så receptet är en kompromiss som ska passa alla. Ska varje ugn då anpassas och ställas in manuellt så blir det en alldeles för stor uppgift för operatörerna. Skulle du fråga en operatör så säger han att det bäst blir på det ena sättet, frågar du en annan operatör så säger han på ett annat sätt osv. Alla har olika uppfattningar om vad de tror blir bäst och det är just därför det så viktigt att mäta för att få korrekta och faktabaserade svar på vad som är det rätta receptet. – Daniel Ellison.

DAZOQ hjälper företag med att öka sin energieffektivitet och hållbarhet genom energiövervakning på maskinnivå i realtid. Genom effektiv kommunikation av besparingspotential kan vi tillsammans bidra till en mer kostnadseffektiv, resurseffektiv och energieffektiv framtid. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Rulla till toppen