Hörle Wire delar insikter om ekonomiska besparingar och hur man sänker effekttoppar med DAZOQ EI

UTMANING & MÅL

Gissar vi eller vet vi?

Hörle Wire AB tillverkar och förädlar ståltråd och är en del i Hörle Wire Group som är en av Europas ledande leverantörer av rund och plattvalsad tråd av hög kvalitet. Hörle Wire ville främst få kunskap och insikt i hur mycket energi som går åt för att bearbeta deras material, men har också en stark drivkraft när det kommer till att optimera och energieffektivisera för att bidra till en mer hållbar värld. DAZOQ blev presenterat och platschefen Johan Thörnblad tyckte att systemet verkade användarvänligt med en enkel installation och kände att ett system som DAZOQ EI, med realtidsmätning, var ett givet alternativ för att kunna driva arbetet framåt. ”Vi vill se hur mycket vi använder och hur vi kan påverka vår energianvändning. Det som är bra med DAZOQ EI är att det är så enkelt, det tar inte ens en minut att kolla upp hur det ser ut. Med den informationen kan jag få faktabaserat underlag som hjälper oss att optimera vår produktion. Om jag inte hade haft ett system som DAZOQ så hade det blivit en jättestor gissning – med säkerligen lika stor felmarginal.” – Johan Thörnblad.

RESULTAT & ÅTGÄRDER

Proaktivitet genom realtidsmätning

Ett av de konkreta exemplen på DAZOQ EIs påverkan på Hörle Wire är hanteringen av temperaturkänsliga områden. Johan förklarar: ”Vi har ett apparatrum som är känsligt för för höga temperaturer och som vi inte springer så mycket i. DAZOQ EI hjälper oss att vara mer proaktiva genom att mäta kylanläggningen och sätta ett alarm på den. På så sätt får vi veta direkt om den går sönder eller stängs av, vilket gör att vi kan agera innan det blir för varmt och innan elektroniken skadas i det långa loppet.” – Johan Thörnblad

Optimering av produktionsprocesser och minskning av effekttoppar

Med hjälp av DAZOQ EI har Hörle Wire sänkt sin energianvändning med 6% från föregående år. Men det slutar inte där, Hörle har dessutom fått kunskap och insikter kring sin effektivitet och sina effekttoppar. Med DAZOQ EI kan de strategiskt planera och fördela starttider för att undvika sammanfallande effekttoppar. Här kan man exempelvis kolla på att lägga om skift till natten för att inte använda och starta alla maskiner samtidigt. Hörle har specifikt identifierat 3-4 processer som är särskilt energikrävande vid uppstart och Johan menar att effektavgifter är någonting som alla bolag som har hög förbrukning borde ha mer koll på. ”För storförbrukare bidrar effekttopparna till nästan lika höga kostnader som elen i sig. Så där är det viktigt att se till att de energikrävande processerna inte sammanfaller. Många fokuserar mest på elpriset och att få ner det så mycket som möjligt, men glömmer effektavgiften. Men alla vi i Sverige betalar en viss summa för elöverföringen/kW. Kan vi exempelvis vänta med uppstart av vissa processer i 10 minuter tills andra processer går ner till sin lägre nivå, så kan vi aktivt bidra till minskade effekttoppar och spara flera tusen kronor. Jag tror att det är någonting som är intressant för många industrier i framtiden.” – Johan Thörnblad

FRAMTIDSUTSIKTER

Faktabaserade beslut och ekonomiska besparingar

Hörle Wire har inte bara sett betydande ekonomiska besparingar utan också en ökad medvetenhet om energiförbrukningen och dess påverkan på företagets ekonomi och hur man gemensamt måste dra sitt strå till stacken för att bidra till en mer balanserad elmarknad. Johan och gänget på Hörle kommer att fortsätta att övervaka sin energi för att bli ännu mer effektiva och han ser ljust på framtiden. För Johan är mätning det enda svaret på förbättring, för om man inte mäter, hur ska man veta? Med ett system som DAZOQ kan man utvinna kunskap kring vilka aktiviteter man ska lägga krut på för att kunna förändra och förbättra och Johan förklarar: ”Många gånger är vi alldeles för fokuserade på resultatet, men det är ju aktiviteterna fram till resultatet som vi måste förstå oss på. Det är jag tacksam för att DAZOQ EI hjälper oss med.” – Johan Thörnblad.

Hörle Wire ser fram emot att fortsätta sin resa mot ökad energieffektivitet och hållbarhet med DAZOQ EI som en pålitlig partner vid deras sida. Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att sänka effekttoppar och spara energi och pengar? Klicka här så bokar vi in en demovisning.

Rulla till toppen