Loka Brunn hittar mönster i energi, beläggning och temperatur

UTMANING & MÅL

Loka Brunn beläget i Grythyttan har en intressant historia med rötter och anor från 1700-talet. Idag bedriver de Hotell & spaanläggning och bär på en historia värd att uppleva. Loka Brunn ville börja mäta sin energiförbrukning för att veta hur energieffektiva de olika husen och rummen är och hur energiförbrukningen påverkas av både temperatur och beläggningsgrad av rummen. Med hjälp av DAZOQ EI följer Loka Brunn upp energiförbrukning på inkommande nivå till de olika husen de har. Målet är att få bättre förståelse för sin energiförbrukning i detalj och att i framtiden kunna ta faktabaserade beslut när det gäller investeringar och energieffektiviseringsåtgärder.

ÅTGÄRDER

Via DAZOQ EI samlar de in energiförbrukningsdata av de olika husen. Den kurvan läggs sedan över beläggningskurvan och temperaturkurvan för att hitta mönster i hur energiförbrukningen påverkas av beläggningsgraden kontra utetemperatur. DAZOQ EI hjälper dem även att se snittvärdet av de olika husen, vilket betyder att de kan se vilka hus som är mest energieffektiva. Någonting som Daniel Hagsten, försäljningschef på Loka Brunn ser som extremt värdefullt.

”Våra hus har en bred variation av historia vilket gör att de har olika uppvärmningssätt. Ett hus med direktverkande el kan ha en dubbelt så hög energiförbrukning på bara ett fåtal graders temperaturskillnad. Det blir givetvis extra intressant att se nu när vintern och kylan är på väg.”

Loka Brunn har också börjat mäta energieffektiviteten i restaurangen. Det gör de genom att följa upp förbrukade kWh per serverade måltider. Energiförbrukning i sig är svår att jämföra över tid, då det kan ge felaktiga indikationer om man exempelvis jämför energiförbrukning på en dag då restaurangen är stängd vs. en dag när de har många gäster. Genom att ta hänsyn till vad som händer i byggnaden (hur många måltider de serverar) följer de energieffektiviteten istället för energiförbrukningen för att det blir mer jämförbart över tid.

RESULTAT & INSIKTER

”Något som vi via DAZOQ EI kunde se och som är intressant att följa är att ett av våra större hus, spaanläggning som vi byggde 2011 och byggde ut 2019, inte alls drar så mycket el som vi trodde. Vi tänkte att det skulle dra väldigt mycket eftersom det är xx m3 vatten som pumpas runt och värms upp till 36 grader. Det var en oväntad upptäckt att se skillnaden i energieffektivitet när man jämför våra gamla hus med gammal teknologi jämfört med den moderna teknologin på spaanläggningen.”

FRAMTIDSUTSIKTER

”Vi kommer att fortsätta samla in data så att vi kan vara mer säkra i de slutsatser vi drar. En annan spännande insikt kommer vara hur energiförbrukningen av ett väldigt gammalt hus ser ut. Där har vi bytt uppvärmningssätt från direktverkande el till ett vattenburet system med luftvärmepump. Om övervakningen av energiförbrukningen visar att detta är ett energieffektivt sätt att värma upp på, så kommer det bli mycket enklare att kunna argumentera för att byta resterande hus som värms upp med direkt verkande el till detta sätt istället. Har man fakta kan man göra exakta kalkyler på hur mycket man sparar på att byta resterande uppvärmning och hur snabbt man får tillbaka investeringen i besparingen av el.”

Till årsskiftet ska Loka Brunn lägga till fler mätpunkter för att kunna utvinna ännu mer kunskap. De vill dels implementera vattenmätare eftersom även den förbrukningen – i och med de ökande kostnaderna – gör det viktigt att följa upp och effektivisera och sedan vill de också få in fler elmätare som kan sättas upp på maskin/komponentnivå för att få mer kunskap där. Daniel ser ljust på framtiden och tycker att det ska bli spännande att fortsätta se vilket värde DAZOQ EI kan skapa för dem.

DAZOQ hjälper företag med att öka sin energieffektivitet och hållbarhet genom energiövervakning på maskinnivå i realtid. Genom effektiv kommunikation av besparingspotential kan vi tillsammans bidra till en mer kostnadseffektiv, resurseffektiv och energieffektiv framtid. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Rulla till toppen