DAZOQ lanserar automatiska utsläppsberäkningar

Med hjälp av energimätning på maskinnivå i realtid och DAZOQs nya CO₂-funktion kan miljöaspekterna av tillverkningen direkt integreras i energihanteringssystemet DAZOQ Energy Intelligence.

Den nya funktionen för automatiska utsläppsberäkningar bygger på den realtidsdata som kontinuerligt samlas in med hjälp av DAZOQs trådlösa energimätare. Med hjälp av en anpassningsbar emissionsfaktor analyseras denna data för att beräkna de resulterande utsläppen av växthusgaser och andra miljöpåverkande ämnen.

Fördelarna med funktionen är många:

  • Automatisering och effektivitet: Genom att automatisera utsläppsberäkningarna minskar behovet av manuell datainsamling och beräkning. Det sparar tid och resurser för företaget och minskar risken för mänskliga fel.

  • Realtidsinformation: Utsläppsberäkningar i realtid ger omedelbar insikt i hur produktionsaktiviteterna påverkar miljön. Det gör det möjligt för att vidta snabba åtgärder för att minska sina utsläpp och optimera sin verksamhet för att vara mer hållbar.

  • Bättre beslutsunderlag: Med tillgång till detaljerad data om energiförbrukning och utsläpp kan företag fatta mer informerade beslut om hur de ska optimera sin produktion för att minska sin miljöpåverkan samtidigt som de upprätthåller effektiviteten och lönsamheten.

  • Miljöansvar och efterlevnad av regler: Genom att ha en exakt bild av sina utsläpp kan företag lättare följa miljölagstiftning och regleringar. Detta blir alltmer viktigt när nya direktiv, såsom CSRD, successivt omfattar fler företag.

  • Ökad konkurrenskraft: Genom att visa engagemang för hållbarhet och minska sina miljöutsläpp kan företaget differentiera sig på marknaden samt attrahera kunder som värdesätter miljövänliga företagsprinciper. Det kan även öppna upp för nya affärsmöjligheter och partnerskap med organisationer som har liknande hållbarhetsmål, vilket stärker företagets position på lång sikt.

Sammanfattningsvis möjliggör denna nya funktion för automatiska utsläppsberäkningar en mer hållbar och ansvarsfull tillverkningsprocess genom att integrera miljöaspekterna direkt i produktionen och ge företag den information de behöver för att fatta smartare beslut och minska sin miljöpåverkan.

DAZOQ hjälper företag med att öka sin energieffektivitet och hållbarhet genom energiövervakning på maskinnivå i realtid. Genom effektiv kommunikation av besparingspotential kan vi tillsammans bidra till en mer kostnadseffektiv, resurseffektiv och energieffektiv framtid. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Rulla till toppen