Sätt energieffektivisering i första rummet

EU:s energieffektiviserings-direktiv upprättades redan 2012, uppdaterades 2018 och 2023 och är idag ett ram- och regelverk för att uppnå EU:s ambitiösa mål för energieffektivisering. Det är inte bara en nödvändighet för att nå EU:s klimatmål utan också en viktig del för att säkra en hållbar framtid för vår energianvändning. Idag är det viktigare än någonsin att energieffektivisera eftersom vi står inför stora utmaningar med elektrifiering och den gröna omställningen. Vi är glada att EU tar stora steg genom att revidera direktivet om energieffektivitet för att sätta ”energieffektivitet först” och att det blir en grundläggande princip i EU:s energipolitik.

De viktigaste punkterna i den reviderade versionen från 2023 inkluderar

  • Bindande Mål – Direktivet fastställer ett bindande mål för alla länder i EU att sänka energiförbrukningen 11,7% fram till 2030.
  • ”Energieffektivitet Först” – Principen ”energieffektivitet först” innebär att energieffektivitet måste beaktas vid alla politiska och investeringsbeslut, vilket ger den en juridisk ställning för första gången.
  • Nationella Bidrag och Gap-filling – Länder ska sätta nationella bidrag baserade på objektiva kriterier. En förstärkt ”gap-filling mechanism” säkerställer att länder som ligger efter tar igen sina bidrag.
  • Industrins Inkludering – För att optimera energibesparingar inom industrisektorn måste alla industrier, oavsett storlek, som förbrukar energi över en viss tröskel, göra en energikartläggning. Det inkluderar även små och medelstora företag (SMEs) där det finns betydande potential för energibesparing. Samtidigt gör direktivet energihanteringssystem obligatoriskt för stora industriella energiförbrukare för att övervaka och optimera sin energieffektivitet.

Energieffektivisering är inte bara en global målsättning, det är en verklighet vi måste förhålla oss till. Vår grundvärdering är att stödja denna strävan mot hållbarhet genom att erbjuda ett smart och intuitivt energihanteringssystem. Med realtidsmätningar och anpassningsbar visualisering ger DAZOQ EI industriföretag verktyg att övervaka och optimera sin energianvändning, vilket effektivt stödjer de nya kraven och skapar en mer hållbar och kostnadseffektiv framtid. Läs mer om hur DAZOQ EI kan hjälpa ditt företag att leda vägen mot energieffektivitet.

Källa: Europeiska Unionen

Rulla till toppen