Wallnäs sparar 87 000 kWh trots 30% högre produktion

Med hjälp av DAZOQs energiövervakning på maskinnivå har Wallnäs lyckats producera mer med mindre energi.

UTMANING & MÅL

De höga energikostnaderna under vinter 2022 var en viktig orsak varför Wallnäs valde att implementera DAZOQ Energy Intelligence (EI) och började mäta sin elförbrukning på framförallt sina torkar, som står för 40% av deras totala energianvändning. ”Anledningen varför vi valde DAZOQ EI är för att den är webbaserad, dvs. det går att komma åt var som helst, och systemet verkade väldigt enkelt att förstå!” – Benni Svensson.

För Wallnäs är det viktigt att varje beslut är grundat på fakta och noggrann analys och dels ville de få ett kvitto på vad som händer när man experimenterar och skruvar ner sina maskiner för att bättre förstå och sänka tillverkningskostnaden.

ÅTGÄRDER

Benni är kvalitets- och produktansvarig, och driver ständiga förbättringar i produktionen. Inte konstigt då att han även blev ansvarig för energieffektiviseringen. Tillsammans med sin torkskötare Micke jobbade de experimentellt med att hitta den perfekta balansen mellan vindhastighet, värme och torktiden för att optimera sin virkestorkning.
”Det största slöseri är när man kör en tork mer än det behövs! Summan av hur mycket energi som går åt för att torka ett virkespaket är statisk, resten handlar om hur mycket man eldar för kråkorna.”

Wallnäs Timber

När det kommer till lufthastighet är elförbrukningen omvänt relativt. Ska du få dubbelt så hög lufthastighet så får du stoppa in fyra gånger så mycket el. Men det betyder också att en väldigt liten sänkning i lufthastighet ger en väldigt stor besparing i kWh. Men ju längre in bland virkesplankorna man kommer desto lägre blir vindhastigheten och blir den för låg kommer den inte bära bort fukten i tillräcklig omfattning. Då blir det en ojämn torksats där antingen plankorna på sidorna blir övertorkade, vilket förstör virket, eller så får man mycket i mitten man måste torka om en gång till.

DAZOQ EI har gjort det möjligt för Wallnäs att få direkt feedback på förändringarna som görs i torkprogrammet, där de kan se hur mycket en liten förändring i vindhastighet kan spara i kW och kWh. För att säkerställa kvalitén torkade de samma sorts virke i två identiska torkkammare, där de optimerade den ena utifrån elförbrukningen medan virket i andra torken fungerade som referenspunkt. ”Går man ner till 3,5-3m/s börjar det släpa lite, så man vill ha en hastighet på ungefär 4m/s.”

RESULTAT

Genom att skruva ner torkarnas fläkthastighet med 8% har Wallnäs lyckats minska fläktarnas effektuttag med ungefär 25%. Från 96 kW på full effekt går den nu på 72 kW i torkfasen.

Benni använde verktyget som mest under vintern 2022, då elpriserna slog i taket. Wallnäs var extra utsatta i och med att de betalar för spotpriser, samtidigt kunde de använda det till sin fördel när de styrde maskinerna utifrån elpriset. ”Det är en avvägning mellan höga elpriser och längre produktionstider, men planerar man produktionen väl kan det ge stora besparingar.” Under vintern 2022 har Wallnäs genom anpassning av torkprogram och bättre planering av produktionen ökat energieffektiviteten och sparat 87 000 kWh jämfört med året innan, trots att de hade 30 % högre produktion.

Men det slutade inte där: Efter de lyckade experimenten, noga analyser och utvärderingar av resultat och kvalité, har de kommit fram till nya, mer energieffektiva inställningar för sina torkprogram, vilka även i fortsättningen hjälper dem att spara både kW och kWh.
”Genom uppkoppling till DAZOQ EI har vi fått en helt ny insynsvinkel på vad man kan göra för att få faktiska resultat. Nästa steg blir att integrera energidatan i vårt logistiksystem, så att vi kan få ännu bättre förståelse för hur mycket kWh vi använder per torksats. Med denna data kan vi börja undersöka hur olika paket skiljer sig och vad det kan bero på. Samtidigt kan vi automatiskt få fram kWh och därmed CO2 per kubikmeter.” – Benni Svensson.

DAZOQ hjälper företag med att öka sin energieffektivitet och genom energiövervakning på maskinnivå i realtid. Genom effektiv kommunikation av besparingspotential kan vi tillsammans bidra till en mer kostnadseffektiv, resurseffektiv och energieffektiv framtid. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Rulla till toppen