Ett föränderligt energilandskap kräver förändringar i beteendet

Från kemi till medicinsk IT och innovation till slutdestination, energi – Möt Maria Bolin Anvill, den mångfacetterade VD:n för Utvecklingsklustret Energi AB som har en lika spännande karriär som energibranschens framtid. Vi träffar Maria för att utforska de utmaningar och möjligheter som driver Sveriges energiförändringar. Med en passion för att implementera ny teknik och skapa verklig nytta, berättar Maria om behovet av beteendeförändringar och smarta lösningar. Vi tar upp allt från elektrifiering av transport till politiska insatser och betydelsen av forskning och utbildning. Följ med på en spännande resa rakt in i energibranschens framtid. 

Kontoret på DoSpace i Linköping vibrerar när Maria kliver in genom dörren. Med en strålande energi och med ett leende som går ända upp till öronen förstår vi att detta kommer att bli en givande stund inom ämnet vi älskar, energi! 

Maria Bolin Anvill är idag VD för Utvecklingsklustret Energi AB som startade 2018 och fick förfrågan att kliva in i sin nuvarande roll hösten 2019. 

– De behövde någon som kunde bygga upp bolaget. Man visste ungefär vart man ville och varför man ville göra det, men man visste inte hur. Där fick jag komma in och starta en otroligt spännande resa. Det händer så mycket inom branschen och vi måste arbeta snabbt och effektivt med både teknik och affärsmodeller för att hinna möta behoven som uppstår, säger Maria.

Utvecklingsklustret Energi AB är en strategisk satsning för att kunna möta framtidens utmaningar med digitalisering och ständiga förändringar inom energisektorn. Klustret innefattar fem regionala energibolag; Tekniska Verken, Jämtkraft, Umeå Energi, Jönköping Energi och Öresundskraft som tillsammans samarbetar för att nå en hållbar energihantering. Klustret riktar sig till två olika kundsegment, privathushåll och fastighetsägare. Maria och hennes team i Linköping fokuserar mycket på att hitta nya lösningar för att driva marknaden framåt och för att hela tiden försöka möta kundernas behov.

– Här har vi en speciell roll, för vi sitter inte i själva kundgränssnittet utan vi sitter under huven hos energibolagen. Vi klurar på egna lösningar för våra kunder och investerar även i bolag där vi ser att de har en teknisk lösning som hjälper det vi fokuserar på. Min nisch är verkligen att få ut ny teknik på marknaden. Jag tycker att ny teknik är jättespännande, men jag tycker inte att den är intressant förrän den skapar nytta, säger Maria.

Hur tacklar vi framtiden?

Samtalet leder snabbt in på den framtida energimarknaden och hur prognoserna ser ut. Målet för ett fossilfritt Sverige till 2045 är starkt beroende av elektrifiering av transport och omställningen inom industrisektorn. Detta kommer onekligen att förändra energilandskapet och våra förutsättningar. Enligt Energimyndigheten kan Sveriges elbehov komma att öka till 240–310 TWh 2045 jämfört med dagens nivå på ungefär 140 TWh. Kommer vi att klara av denna ökning och vad krävs för att vi ska hinna med? Kan det vara så att det går för snabbt? 

– Utifrån ett klimatperspektiv, absolut inte. Vi ligger långt efter när det gäller att minska utsläppen. Samtidigt kan förändringarna anses gå för snabbt från ett systemperspektiv, eftersom vi inte är vana vid dem. Tidigare har energi varit en stabil spelpjäs i samhället, men nu när vi går mot fossilfri energi och har dubbla energibehov och effektbehov, kommer det att ske mycket förändringar. Vi kommer aldrig att kunna återgå till den stabilitet vi har haft. Det vi ser nu är bara början och vi behöver lära oss att anpassa oss till dessa förändringar, säger Maria.

Vi fortsätter konversationen med att diskutera utmaningarna med elektrifieringen av transport och dels hur det påverkar infrastrukturen för elnätet. Maria nämner att när alltfler börjar köra elbilar är elnäten inte anpassade för den stötvisa användningen av effekt som uppstår vid laddning. Detta kan leda till flaskhalsar och påverka både etableringen av nya områden och expansionen av industrin. Maria tror även att det kommer att vara nödvändigt att jobba med bilaterala avtal, där tunga industrier köper energi direkt från tex vindkraftsparker för att säkra sin effekt och investeringar. 

– Eftersom industrisektorn kommer att gapa efter energi är det viktigt att säkerställa sin position på marknaden. Därav tror jag att vi kommer att se helt nya angreppssätt att försöka lagra sin energi och viljan att kanske producera eget. LKAB som nu utvecklar egen vätgas för att kunna lagra och sen använda när elnätet är ansträngt är ett exempel på hur det skulle kunna se ut, berättar Maria. 

Industrin ställer om

– Enligt de prognoser som finns nu så kommer de vara våra största energianvändare. Så har det inte varit innan. Deras roll kommer att vara som en faktisk aktör i energisystemet. Förut har man varit en aktiv användare. Nu är man en användare och producent och någon som kan vara med att styra och påverka hur utfallet kommer att bli. Tidigare har man styrts av hur man optimerar sin egen produktion, men nu kommer faktiskt en del av den finansiella vinsten att vara hur väl de kan använda energin och på vilket sätt. Det har inte varit en så tydligt post i deras resultaträkning innan, säger Maria 

Energioptimering och flexibel användning av energi är centrala inslag för att hantera de förändringar som industrin står inför. Maria pratar bland annat om att anpassa arbetsprocesser och arbetstider för att minimera energiförbrukningen och undvika effekttaxor. Att ladda fordon och truckar under optimala tider kan vara en strategi för att utnyttja energin mer effektivt. Att bli mer medveten om sin effektanvändning och att vara flexibel i sin energikonsumtion blir nödvändigt för att möta framtidens krav.

Efter perioder med dyra elkostnader så går det inte att undvika frågan om hur Maria tror att det kommer att utvecklas i framtiden. 

Maria förutspår att fluktuationerna kommer att bli betydligt mer påtagliga nu och över tid men troligtvis kommer baslinjen för elpriset ligga lägre än förra året men den totala prislappen för energikonsumption kan komma att öka. Hon beskriver hur vind- och solkraft kan ge upphov till oväntade prisfenomen och hur dagens energisystem behöver anpassas för att hantera dessa förändringar. Hon understryker behovet av att hitta finansiella instrument och lagringslösningar för att hantera de ökade topparna och dalarna i elpriserna. Att bli mer flexibel i användningen av energi blir en avgörande faktor. 

 

Politiska åtgärder och beteendeförändring

Vi står idag inför en rad förändringar som behöver göras för att kunna möta det framtida elbehovet. En av de minst kostsamma processerna som vi alla kan göra är att vara mer energieffektiva och flexibla i vårt användande. Vi behöver vara varsamma med den energi vi har och ta hand om den på bästa sätt. Små förändringar i vardagen kan leda till stora förändringar för hela samhället och här spelar politikerna en stor roll.

Maria menar att politikerna måste använda incitament och underlätta nyetablering av produktionsanläggningar för att främja energieffektivisering och flexibilitet. Hon pekar på vikten av att skapa en politisk ram som gynnar investeringar och infrastrukturutveckling för elektrifiering inom transport och elnät. Maria ifrågasätter också dagens elstöd och föreslår att pengarna bör investeras i systemförbättringar istället för att favorisera storskaliga energianvändare. Hon betonar behovet av att fokusera på att ändra beteenden och att minska, eller optimera, den totala energiförbrukningen. 

–  Energin är en så avgörande del i samhället och för hela innovationshjulet och därför är det extra viktigt att vi tänker på hur vi behandlar den. En annan viktig aspekt är att sluta diskutera vilken typ av energi eller effekt man ska ha. Det borde fokuseras på att vi behöver det, och utifrån det ta fram smarta lösningar. Idag blir det istället en prestigekamp om vi ska ha kärnkraft eller inte och då handlar diskussionen om fel saker. Det blir prestige istället för behovsstyrt och det stoppar mycket av utbyggnaden vi behöver, säger Maria. 

Kompetens är nyckeln

Det är minst sagt en föränderlig och komplex bransch och precis som Maria betonar så spelar energin en superviktig roll och är en av grundpelarna för hela vår välfärd. Energibranschen skriker efter kompetenta människor och när vi pratar om möjliga lösningar så kommer vi in på utbildning och forskning. Någonting som Maria tror är en central roll för utvecklingen av energisektorn. 

–  Vi behöver grundforskning såväl som tillämpad forskning för att ta fram nya innovativa system- och tekniklösningar. Förut kunde enskilda energibolag eller svenska kraftnät lösa problemen men nu måste vi bygga upp ett dynamiskt ekosystem av många olika aktörer som kan samarbeta och hitta nya värdekedjor. Den traditionella linjära affärsmodellen funkar inte längre. Det blir helt nya upplägg här och den typen av fenomen är ju det som en hel del startups, tur nog, drar in till samhället. De är distributiva och får andra att lyfta blicken vilket är en oerhörd kraft, men det behövs också forskning och utveckling för att skapa en framtidssäker energihantering.

Samtalet börjar nå sitt slut och Marias starka energi är fortfarande lika påtaglig. Det märks att hennes brinnande intresse för affärsutveckling och lösningar inom energi och teknik verkligen är genuint och ambitionen verkar inte ha något tak. Den sista frågan vi ställer till henne återkopplas direkt till intervjuns första intryck. Det är en leende Maria Bolin Anvill som svarar på frågan; Är det kul då?

– Det är skitkul och skitsvårt! Energi är ju liksom klurigt på riktigt. Dels är det politik och regelverk som är komplext, sen bygger det på en infrastruktur som inte är så lätt och slutligen så är energi i sig avancerad fysik som också är jätteklurig. Lägg på ett marknadsbeteende och samhällsförflyttningar som ytterligare parametrar och du får svaret direkt. Det är superkul för det är så oerhört komplext och utmanande, avslutar Maria.

DAZOQ hjälper företag med att öka sin energieffektivitet och hållbarhet genom energiövervakning på maskinnivå i realtid. Genom effektiv kommunikation av besparingspotential kan vi tillsammans bidra till en mer kostnadseffektiv, resurseffektiv och energieffektiv framtid. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Rulla till toppen