Bild på en industilokal

Precifast anpassar ventilationen - Sparar 300 000 kr

UTMANING & MÅL

Sänka och optimera energiförbrukningen

Håkan Möller, kvalitets- och miljöchef på Precifast har sedan 90-talet arbetat aktivt med målsättningen att sänka och optimera företagets energiförbrukning. Tillsammans med den visionen och höga elpriser var installationen av ett övervakningssystem ett måste för att kunna förstå och analysera hur man kan effektivisera de olika processerna. ”Jag var i kontakt med flera bolag men valde DAZOQ för att visualiseringen och implementeringen verkade pedagogisk och enkel, vilket var en aspekt som var väldigt viktig för mig. Dessutom hade DAZOQ mätare upp till 600 Ampere vilket andra inte kunde erbjuda. Vi fick även chansen via Energy Evolution center att testa systemet innan implementering och det gjorde att jag kände mig väldigt trygg med valet av tjänst.” – Håkan Möller.

ÅTGÄRDER

Sänkt varvtal på fläktarna

En av de största förändringar som har sparat Precifast pengar och energi var anpassningen av ventilationssystemet. Genom DAZOQ EI kunde Precifast utvinna kunskap och sänka varvtalet på fläktarna anpassat till sin produktionsanläggning. ”Innan hade vi onödigt flöde av till- och frånluft. Vi utnyttjade inte den varmluft som producerades utan den försvann i tomma intet.” – Håkan Möller. Med hjälp av DAZOQ’s temperatur- och fuktighetsmätare kan de även säkerställa produkternas kvalitet och verksamhetens klimat.

RESULTAT & INSIKTER

Sparar pengar och tid

Anpassningen av ventilationen sparade Precifast 300 000 kr/år och förändringen av varvtalet på fläktarna har sparat dem 200 000 kWh/år och dessutom resulterat i en sänkning av fjärrvärmen. Precifast använder sig även av tjänsten energirådgivning. En tjänst som vi erbjuder våra kunder som har svårt att hitta tiden att analysera datan själv. Vi analyserar samtliga mätpunkter och levererar en utförlig sammanställning med förbättringsförslag. Vi kalkylerar även kostnadspåverkan på åtgärderna vi föreslår. ”Jag ser energirådgivningen som ett väldigt positivt tillägg. Det är lätt att bli hemmablind och fastna på sina egna problem utan att se lösningar. Sedan vet jag också att arbetet inte slutar bara för att man hittat de första tjuvarna. Det är ett konstant arbete att hela tiden förbättra verksamheten och vårt klimatavtryck. Där tror jag att era energiexperter kan vara till stor hjälp och jag kommer absolut att fortsätta med den tjänsten.” – Håkan Möller.

FRAMTIDSUTSIKTER

Involvera alla i energiarbetet

”Mitt nästa steg med DAZOQ’s system är också att visa all data och processförbättringar för mina medarbetare. Jag tror att det kommer att resultera i ett stort engagemang från alla för att hela tiden driva bolaget framåt. Idag delar vi mycket tips inom koncernen och vi uppdaterar alltid varandra om smarta och hållbara lösningar.” – Håkan Möller.

Rulla till toppen