Energieffektivisering för industri och företag

Energieffektivisering för industrin

Energieffektivisering är en av de viktigaste frågorna för industrier och rollen i att bidra till en hållbar framtid. Genom att använda energin på ett mer effektivt sätt kan industrier minska sina kostnader, förbättra sin produktivitet och bidra till en minskning av de globala koldioxidutsläppen. Ibland kan det vara svårt att veta vart man ska börja så här kommer fyra tips på hur ni som industri kan bli mer energieffektiva i er verksamhet.

1. Reducera effekttoppar

Effekttoppar är höga värden för den elektriska effekten som används vid en viss tidpunkt. Effekttoppar kan öka elkostnaderna eftersom elbolagen ofta tar betalt för den högsta mängden energi som används under en viss tidpunkt. Genom att minska effekttopparna i industrin kan vi spara pengar.

Effekttoppar uppstår när vi använder maskiner som drar mycket ström samtidigt, som till exempel en ugn, en laser eller en luftkonditionering. Den ökade efterfrågan på energi kan leda till högre kostnader för elbolagen och påverka kraftnätet. För att minska effekttopparna och förbättra energieffektiviteten kan vi använda energibesparingstekniker som källseparation (segregering av elanvändningen i olika delar av dagen) och tidsstyrning (ställa in maskinerna att slås på eller stängas av när vi inte använder dem).  

Genom att förstå effekttoppar och använda strategier för att minska dem kan vi bidra till en mer hållbar framtid med lägre energi- och elkostnader. 

Bild på en industilokal
Bild från Calix AB

2. Stäng av maskiner

Det kan verka som en världslig sak att tänka på men när maskiner står oanvända och fortfarande är påslagna drar de fortfarande energi, även om de inte används. Detta leder till onödig energiförbrukning och högre elkostnader. Genom att stänga av maskinerna när de inte används kan du spara energi och pengar. Du kan  också minska belastningen på elnätet och bidra till en mer hållbar energianvändning. 

Självklart behöver vissa maskiner och processer vara påslagna och i drift hela tiden, men för de maskiner som inte behöver det, stäng av dem när de inte används. Det kan också vara värt att överväga att använda tidsstyrning och sensorer för att automatiskt stänga av maskiner när de inte används. Så ja, att stänga av maskiner i produktion när de inte används är en enkel och effektiv metod för att spara  energi och bidra till en mer hållbar energianvändning.

3. Se över standardinställningar på dina maskiner

Kolla över dina maskiner. Många gånger står de på en högre inställning än vad som behövs vilket leder till  onödig energiförbrukning. Ett bra exempel på det är ventilationen. Den kan oftast skruvas ner. En av våra  kunder har sparat 200 000 kWh/året bara på att undersöka hur ventialtionen agerade. Att hålla koll på sina  maskiner så att de gör vad de ska och inte producerar energi i onödan är ett enkelt steg att att spara energi. 

4. Energiövervakning

Installera system för att övervaka energianvändningen i realtid, så att du kan identifiera områden där du kan göra förbättringar. 

Vi vet med säkerhet att ett energihanteringssystem som hjälper dig att förstå din förbrukning är en key factor för att öka energieffektiviteten. Genom att implementera ett system som mäter och visualiserar energin på ett enkelt sätt har du redan där kommit ett steg närmare på din resa mot en mer energieffektiv värld. Vill du veta mer om hur vi hjälper industrier att komma dit? Boka en demo redan idag så berättar vi mer.

Rulla till toppen