Man står i arbetskläder framför företaget BEATTRs kontor

Baettr energipotimerar med DAZOQ

UTMANING & MÅL

Hög energiförbrukning

Baettr AB i Guldsmedshyttan konstruerar och tillverkar komponenter till vindkraftverk och är en av fem anläggningar som ingår i koncernen med lokaler i Sverige, Danmark, Tyskland, Indien och Kina. Anledningen till att man installerade DAZOQ EI var helt enkelt för den höga energiförbrukning och hur man kan optimera den för att spara pengar och hjälpa till att bidra till en mer hållbar värld. 

ÅTGÄRDER

Utsugsfläkt på max helt i onödan

En av de största förbrukarna som man kunde upptäcka i systemet var ventilationen och de olika utsugsfilter som förbrukar nästan 3000 kWh/dygn per dygn. Genom realtidsmätning och energiövervakning kunde Baettr minska energiförbrukningen på ett av sina filter med ca. 600-700 kWh/dygn. En annan upptäckt var att en stor utsugsfläkt gick på max, 140 kW. Filtret hade monterats och startas på max och sen har aldrig någon tittat på vad som faktiskt behövs och justerat in det. En onödig händelse som man inte hade upptäck utan DAZOQ EI.

RESULTAT & INSIKTER

"Upplevts positivt av ledningsgrupp och chefer för det blir så tydligt hur man kan hitta besparingar"

Minskningen av energiförbrukningen på ett av deras filter uppnår en besparing på ca 150 000kr/året om energipriset ligger på en krona. Förutom besparingar så tycker Tommy Karlsson att DAZOQ EI ger en klar och tydlig bild över energiförbrukningen. ”Förutom att systemet är så fantastisk i det visuella så är det just sådana upptäckter som utsugsfläkten som är så hjälpsamma. Feedbacken kommer direkt i systemet och det blir roligare för elektrikerna som ser så tydliga grafer om vad som händer så fort man gör en förändring. Det har även upplevts positivt bland ledningsgruppen och chefer för det blir så tydligt var besparingen är och hur vi kan jobba med det” –  Tommy Karlsson.

FRAMTIDSUTSIKTER

Använder alarmfunktionen för att få återkoppling direkt

Baettr fortsätter att titta på nya sätt att minska sin energiförbrukning och kikar på orsakerna bakom hög energiförbrukning i vissa byggnader. De planerar att implementera fler åtgärder som att eftermontera frekvensomriktare för att dra ner energiförbrukningen ytterligare. De kommer också att använda alarmfunktioner för att automatisera energihanteringssystemet och minska onödig energiförbrukning. DAZOQ erbjuder även temperatur &  fuktighetsmätare vilket Baettr har installerat. ”Vi har satt in ett alarm på luftfuktigheten nu. När den hamnar på över 80% så varnar systemet och det gör det lättare för oss att följa upp och vidta åtgärder så kvaliteten på våra komponenter inte blir lidande. Alarmfunktionerna som DAZOQ erbjuder tror jag kommer att vara till stor hjälp i vårt framtida arbete” – Tommy Karlsson.

DAZOQ hjälper företag med att öka sin energieffektivitet och hållbarhet genom energiövervakning på maskinnivå i realtid. Genom effektiv kommunikation av besparingspotential kan vi tillsammans bidra till en mer kostnadseffektiv, resurseffektiv och energieffektiv framtid. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Rulla till toppen