Kille som står vid en logotyp

CNC optimerar sina maskiner med DAZOQ

UTMANING & MÅL

"Vi vill kunna basera våra beslut på fakta"

CNC som är specialister på trä- och skivprodukter stod inför utmaningen att förstå och optimera sin energiförbrukning i produktionsanläggningen. De höga energipriserna föregående höst var den initiala drivkraften att börja mäta och identifiera de största energislukarna, men även att bli mer energieffektiva och hållbara i allmänhet. CNC vill också veta hur effektivt deras maskiner går under en dag och såg ett stort behov av funktionen maskintillgänglighet. ”Det är svårt att effektivisera sin produktion, när man inte har fakta som grund för förändringen. Jag testade att följa upp det via uppskattningar av operatörerna, men sånt är svårt att uppskatta och siffrorna kom inte alls i närheten av hur situationen faktiskt ser ut. Uppskattningarna var nära 100% effektivitet, vilket ju inte direkt ger potential för förbättring. Vi har funderat över att stämpla, men det är tidskrävande och passar inte oss. Så att kunna följa maskintillgänglighet via DAZOQ EI är en perfekt lösning” – Timmy Ljung Stein

ÅTGÄRDER

"Det får pysa lite, det är små summor, tänkte jag innan jag förstod att nästan halva kompressorn låg på pysluft från maskinerna!"

”Med hjälp av systemet har vi sett vilken skillnad det gör att stänga av huvudventilerna på alla maskiner. Innan har man tänkt att det var sekundärt: Det får pysa lite, det är små summor!, men systemet visade att det är nästan halva kompressorn som låg på pysluft från maskinerna. Genom att stänga av huvudventilen på maskinerna som inte används kan vi minska kompressorns förbrukning från 22kW till 11kW. Och det är extra viktigt de dagarna vi inte använder alla maskiner. Tack vare bland annat denna åtgärd, så har vi nu mycket lägre förbrukning” – Thomas Lundén. CNC har också implementerat frekvensomformare på stora elmotorer för att minska onödig energiförbrukning. Mätningen har också gett insikt i hur mycket strömförbrukning kompressorn har vilket resulterat i att de komprimerat produktionstiden på den.

RESULTAT & INSIKTER

Nu kan CNC sätta upp rimliga mål och strategier

CNCs beslut att ta kontroll över sin energianvändning har än så länge sparat dem nästan 50 000 kWh/år, en minskning på 25%. De planerar nu att fokusera på att minska luftförbrukningen och implementera ytterligare åtgärder för att optimera sina maskiners körtider. CNC är nöjda med resultaten och DAZOQ EI’s förmåga att ge insikt i deras energiförbrukning. ”Det viktigaste är att gå från att bara gissa om elanvändningen till att ha konkreta data som stöd för våra beslut.” – Thomas Lundén. De uppskattar även möjligheten att få rapporter om energiförbrukningen per mejl och ser detta som ett värdefullt verktyg för att följa upp och optimera sin energianvändning över tid. 

Med hjälp av DAZOQ EI’s nya funktion maskintillgänglighet har de nu börjat mäta effektiviteten på maskinerna och kan se hur mycket de producerar under dagen. Någonting som produktionschefen Timmy ser som en otroligt värdefull insikt ”Nu har vi konkret fakta och kan sätta upp realistiska mål och strategier för hur vi ska arbeta mer med effektiviteten. Det är verkligen klockrent.” – Timmy Ljung Stein

FRAMTIDSUTSIKTER

Ett evighetssystem för förbättringar

CNC kommer fortsätta att arbeta med att övervaka sin produktion för att bli mer energieffektiva och bidra till en mer hållbar värld. Det som ligger närmast i tiden nu är en workshop tillsammans med Produktionslyftet och deras Lean-experter för att kunna involvera alla maskinoperatörer i hur maskinerna körs och hur de ska gå vidare. ”Jag tror att det kommer hjälpa vår effektivitet jättemycket. Nu när vi har exakta siffror så kan vi säga: Såhär ser det ut. Maskinerna körs x antal timmar om dagen. Hur ska vi hjälpa er att effektivisera? Vilka hinder ser ni? Utan mätning är det omöjligt att komma med påståenden om hur maskinerna har körts innan. Det blir en ren gissningslek. Nu har vi en tydlig bild om att vi vill höja effektiviteten med 2% åt gången och det är verkligen fantastisk att DAZOQ EI har gett oss den insikten.” Timmy Ljung Stein

Rulla till toppen