Werinova sparade 800 000 kWh/år

UTMANING & MÅL

Energikrävande produktion

Werinova verkar inom plastindustrin och är specialiserade på tekniskt formgods och flerkomponentsformsprutning. Ett av Werinovas ledord är ”saving the future” och vill stå i framkant när det kommer till att minska sin miljöpåverkan. Werinovas önskan var att följa sin energiförbrukning i realtid eftersom de har en energikrävande produktion och vill hitta förbättringspotential för att kunna bidra till en mer hållbar värld. DAZOQ’s system presenterades och Werinovas VD, Jimmy Ågren, tyckte att lösningen låg i linje med deras vision om att alltid sträva efter att göra skillnad. ”Systemet hade precis det vi behövde. Att kunna följa sin energiförbrukning i realtid och förstå hur man kan påverka sin energikonsumtion.” – Jimmy Ågren 

ÅTGÄRDER

Använder DAZOQ EI för att kommunicera med sina kunder

DAZOQ EI har hjälpt Werinova att skapa förståelse för sin produktion och de har nu kunnat upprätta nya rutiner, sänkt sin elförbrukning och börjat bygga sina beslut på fakta. ”Systemet visar så tydligt vad som händer när man gör justeringar. Det har bland annat hjälpt oss att sänka våra effekttoppar och hur vi ska använda våra maskiner så energieffektivt som möjligt. Nu har vi sett att en gammal hydraulisk maskin drar 70% mer än en helelektronisk, 29Kw vs 7Kw. Det hjälper oss att motivera köp av nya maskiner – både ur miljö- och energieffektiviseringsperspektiv.” – Jimmy Ågren.

De använder även systemet för att kunna kommunicera med sina kunder. Nu ser Werinova vad maskinerna förbrukar och kostar i timmen, vilket gör att de kan prata prissättning och miljöpåverkan på ett tydligt sätt. ”Nu när vi med systemet ser hur mycket ström som förbrukas och räknar på CO2 så kan vi ha det i åtanke i vår kommunikation. Det blir så tydligt för kunderna vad materialets påverkan är och då kan vi även komma med förslag på andra material som vi ser släpper ut mindre.” – Jimmy Ågren.

RESULTAT & INSIKTER

Sparat 800 000 kWh

Med hjälp av DAZOQ EI, energikartläggning och ett gediget hållbarhetsarbete har Werinova lyckats sänka sin energiförbrukning med 800 000 kWh/år. De har även sett att det har sänkt effekttopparna genom att starta utrustningen vid olika tidpunkter. Istället för att sätta på både värmebanden till cylindern och oljepumpen så börjar de med oljepumpen på alla maskiner, och efter 30 min sätter de på cylindervärme. På så sätt trollar man bort effekttopparna och de har lyckats spara 30-40kW/maskin.

Nu när de har börjat automatisera så att allting startas på olika tider så är maskinerna redan uppvärmda när operatörerna kommer. Den upptäckten har, förutom att sänka effekttopparna, också gjort att de kan starta produktionen direkt vid ankomst vilket leder till en ännu mer effektiv produktion. ”Vi är jättenöjda med hur enkelt och användarvänligt systemet är för att kunna identifiera besparingspotential.” – Jimmy Ågren.

FRAMTIDSUTSIKTER

Fortsatt mätning för fortsatt förbättring

Även om Werinova har gjort ett fantastiskt energieffektiviseringsarbete så anser Jimmy att det alltid finns mer att göra. Werinova har precis installerat 13 nya sensorer för att få ännu bättre koll på sin energiförbrukning vilket också kommer hjälpa dem att börja använda energirelaterade KPI:er och jämföra maskiner över tid. Jimmy ser också värde i att visa systemet för operatörerna för att involvera samtliga i det hållbara energiarbetet och kunna motivera nya arbetsrutiner. Nästa steg nu när de energiövervakar kompressorn är att göra läcksökningar och se hur man kan agera där.

”Det är såklart det är kul att identifiera de största energibovarna men det finns så mycket mer. Kan vi spara 1kW på en maskin och den maskinen körs 4000 timmar så blir det mycket i längden. Därför tror jag att konstant övervakning är det enda alternativet för att kunna förbättra sitt arbete. Dessutom är miljöfrågan jätteviktig för oss på Werinova, där energi spelar en stor roll, och vi kommer alltid att aktivt fortsätta arbete med det.” – Jimmy Ågren. 

Rulla till toppen