Bild över en åker med vindkraftverk i bakgrunden

Elpriserna vänder men osäkerheten kvarstår

Värmen är på ingång och den kalla vintern är numera  ett minne blått. Den starkt uppåtgående elpristrenden har vänt och vi har precis börjat återhämta oss. Men man ska inte lita på att det blir vackert väder bara för att solen lyser – osäkerheten kring elpriserna är ännu inte förbi.

Förra året nådde elpriserna  rekordhöjd och vintern har aldrig känts så lång och kall. Energiföretagen uppger att systempriset under 2022 ökade med hela 128 procent på elbörsen Nord Pool Spot. Dessutom uppmätte Vattenkraft timpriset till så mycket som 7 kronor under december.

Även om vi förmodligen har de värsta elpriserna bakom oss, står vi fortfarande inför osäkerhetsfaktorer som kan påverka. Väderförhållandet, det rådande omvärldsläget samt Sveriges omställning till förnybar kraft är tre starkt bidragande faktorer.  Dessa faktorer kan leda till effektbrist och således pressa elpriset ytterligare.

Sverige har gjort betydande framsteg när det gäller att öka produktionen av förnybar energi och enligt SCB kommer mer än hälften av all el som produceras i Sverige från förnybara källor. Denna omställning är en nödvändig och positiv utveckling för att minska beroendet av fossila bränslen och minska klimatförändringarnas påverkan. 

Samtidigt är omställning till förnybar kraft en central faktor att beakta när vi diskuterar elprisernas osäkerhet. Till exempel är produktionen av förnybar energi starkt beroende av väderförhållandena, särskilt när det gäller vindkraft och solenergi. Variationer i vindstyrka och solens tillgänglighet kan leda till ojämn energiproduktion och potentiella fluktuationer i elpriserna.

Inför den kommande vintern och den osäkerhet som följer med den är det viktigt för industrier att vara väl förberedda. Genom att ta kontroll över sin energiförbrukning och implementera energisparåtgärder kan företag minska sina sårbarheter för prissvängningar och potentiell effektbrist.

Med DAZOQs lösning har ni möjlighet att få kontroll över er energikonsumtion och bli mer energieffektiva. Någonting som kan vara till stor hjälp i säkra såväl som osäkra tider. 

DAZOQ hjälper företag med att öka sin energieffektivitet och hållbarhet genom energiövervakning på maskinnivå i realtid. Genom effektiv kommunikation av besparingspotential kan vi tillsammans bidra till en mer kostnadseffektiv, resurseffektiv och energieffektiv framtid. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Rulla till toppen