Prediktivt underhåll på maskiner

Bild över hustak med skyltar som visar på energiförbrukning

Prediktivt underhåll på maskiner

Att säkerställa sina maskiners välmående är någonting som alla industrier vill fokusera på för att undvika onödiga avbrott i produktion. Det finns olika tillvägagångssätt och underhållstrategier och det vi på DAZOQ vill slå ett slag för i detta inlägg är prediktivt underhåll. Någonting vi hjälper er med genom våra uppkopplade energimätare som levererar energidata som grund.

Traditionellt underhåll av maskiner kan vara dyrt, tidskrävande och ineffektivt. Att vänta på att en maskin går sönder innan man gör en reparation kan leda till produktionsstopp, förlorade intäkter och höga reparationer. Med vårt system och uppkopplade energimätare kan vi jobba med prediktivt underhåll. 

Hur man förbättrar maskinprestanda för att spara pengar och energi i industrin

Prediktivt underhåll är en metod där maskinprestanda övervakas kontinuerligt för att upptäcka potentiella problem innan de orsakar större problem. Med energidata som grund kan man få en indikation när en maskin kan behöva underhåll eller reparation, vilket gör att man kan minska risken för oplanerade driftstopp.  Självklart fungerar förebyggande underhåll med hjälp av en fastställd tidsplan eller efter ett visst antal drifttimmar. Det är dock ingen säker metod som bygger på relevant data så låt oss förklara några av fördelarna med prediktivt underhåll.

Fördelar med prediktivt underhåll

Prediktivt underhåll har flera fördelar jämfört med traditionell reaktiv underhållsmetodik. Här är några av de största fördelarna:

  1. Minskar driftstopp: Genom att upptäcka potentiella problem i förväg kan man planera underhållsarbete på ett lämpligt sätt för att undvika oplanerade driftstopp.
  2. Ökar maskinprestanda: Genom att övervaka maskinprestanda och upptäcka potentiella problem i tid kan man genomföra förebyggande åtgärder för att öka maskinens prestanda och förlänga dess livslängd.
  3. Minskar underhållskostnader: Genom att planera underhåll i förväg kan man minska behovet av dyra akuta reparationer och därmed minska underhållskostnaderna.
  4. Ökar säkerheten: Genom att förutse potentiella problem kan man ta bort farliga komponenter innan de orsakar skador på maskiner eller personer.

Med hjälp av våra trådlösa sensorer tar vi pulsen på dina maskiner och visualiserar den i vår plattform. Vi har energiexperter som dagligen jobbar med att analysera data för att energieffektivisera företag och industrier.

Rulla till toppen