Energieffektiviseringsprojekt i Region Stockholm

Vi är glada att berätta att vi, tack vare finansiering av Tillväxtverket och Region Stockholm, inlett energieffektiviseringsprojekt hos tre tillverkande industrier. Projektets syfte är att stegvis förbättra energieffektiviteten hos AB Industrigummi, Cahbo Produkter och Aktiebolaget Klaes Jansson. Vi är tacksamma för det finansiella stöd som Tillväxtverket och Region Stockholm bidrar med så att fler verksamheter har möjligheten att arbeta mot en mer hållbar energihantering och en grönare morgondag.

Som ett inledande steg kollar vi på de lågt hängande frukterna hos verksamheterna för att se hur vi kan förbättra energieffektiviteten. Detta innefattar bland annat att stänga av maskiner/processer som inte används och enklare åtgärder som kan uppnås med beteendeförändringar eller ändrade inställningar på maskiner. Men det slutar inte där. Nu måste bolagen göra någon förändring för att faktiskt kunna åstadkomma de besparingar som identifierats. Vi är glada att vi kan bidra till att identifiera lågt-hängande frukter och skapa kunskap så att man kan basera energieffektiviseringsarbetet på fakta istället för gissningar. Låt oss presentera lite mer om bolagen som ingår i projektet och vilken potential vi hittills har hittat.

Aktiebolaget Industrigummi har med över 75 år i branschen gedigen kunskap om tillverkning av formsprutade och formpressade gummiartiklar. De lägst hängande frukterna när det gäller energieffektivisering kan här uppnås genom optimering av uppvärmningen för formgjutningen och att minska standbyförbrukningen. 

Cahbo produkter är specialister inom plåtbearbetning och utför bland annat bockning i kantpress, stansning, svetsning och trumling. Cahbos första steg är att bli ännu bättre på att stänga av sina maskiner när de inte används samt att flytta delar av sin produktion från en energislukande maskin till mer energieffektiva maskiner. Vidare ska de undersöka möjligheten att byta uppvärmningssystem, vilket kan minska elförbrukningen kopplad till uppvärmning med ca 70%.

Aktiebolaget Klaes Jansson har försett stockholmarna med närproducerade planglasprodukter sedan 1899. I sin moderna anläggning har de allt från skärbord, CNC-maskiner, lackering av glas, härdugn och isolerglastillverkning. Klaes Jansson vill vara Sveriges mest hållbara glasleverantör och jobbar därför kontinuerligt med att minska sitt klimatavtryck, nu med DAZOQ EI. ”Jag trodde att vi enbart skulle identifiera energitjuvar och eliminera dem. Men redan under uppstartsmötet insåg vi att vi kan se vilken förbrukning olika produkter kräver och därigenom se produkter som drar mindre el än andra. Genom att speca produkterna rätt kan vi optimera vår energiförbrukning. Utöver det kan vi även följa flödet genom maskinerna för att få exakt data på hur effektivt maskinerna producerar.” , säger Magnus Palm, Hållbarhetsansvarig på AB Klaes Jansson och koncernen Glasgruppen. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen