Flexibilitetsmarknaden - tjäna pengar och balansera elnätet

Energimarknaden står inför stora förändringar och utmaningar. Den gröna omställningen och ökad elektrifiering ställer högre krav på att balansera elproduktion och elkonsumtionen. Flexibilitet är en av lösningarna för att lösa utmaningarna och bidra till en mer hållbar energimarknad.

Vad är flexibilitetsmarknaden?

Flexibilitetsmarknaden handlar om att hantera och utnyttja den variation som uppstår i efterfrågan och produktion av el. Traditionella energisystem står inför utmaningar när det gäller att balansera förändringar i belastning och produktion. Flexibilitet möjliggör anpassning till dessa förändringar på ett bra sätt. Det innebär att företag och industrier kan justera sin energianvändning för att dra nytta av prisskillnader och bidra till att balansera elnätet. Varför är flexibilitet viktigt?

  • Balansering av elnätet:  Flexibilitet ger en möjlighet att minska belastningen på elnätet under perioder av hög efterfrågan. Detta kan förhindra överbelastning och öka driftsäkerheten i energisystemet.
  • Hållbarhetsfördelar: Flexibilitet bidrar till att göra elektrifieringen mer hållbar.
  • Ekonomiska fördelar: Få ersättning för att ställa ut på flexibilitetsmarknaden. 

Hur fungerar det?

Som flexibilitetsleverantör kan du sälja flexibilitet som en tjänst till aktörer i behov av effekt eller kapacitet. De som köper är oftast region- och lokalnätägare som sedan budar på en marknadsplats som fördelar ut resurserna där det behövs. För att kunna delta på flexibilitetsmarknaden behöver man ha kunskap om sin energianvändning och ha tillgång till data och analysverktyg. DAZOQ EI kan här spela en nyckelroll genom att erbjuda realtidsdata och möjligheten att automatisera processer för att optimera energianvändningen. En av våra kunder, Hasopor AB, har redan anslutit sig till flexibilitetsmarknaden bland annat tack vare DAZOQ EI. Låt oss berätta hur Hasopor har gått tillväga.

Hasopors anslutning till flexibilitetsmarknaden

Allt började när Daniel Ellison, VD på Hasopor, läste artiklar i media om företag som hade anslutit sig till flexibilitetsmarknaden. Han började fundera på om detta var något för dem med tanke på att Hasopor är ett energiintensivt företag. En tanke blev till ett frö och ett frö blev till verklighet.

Tack vare att de redan hade DAZOQ EI på plats kunde Hasopor förstå och tydligt visa för elleverantören hur deras fabrik beter sig energimässigt och hur de olika komponenterna interagerar. Det blev snabbt klart att ugnarna, med sina tyristorstyrda värmeelement, var perfekta kandidater för att koppla upp och delta på flexibilitetsmarknaden. Elementen i ugnarna kan mycket snabbt slås av och på, vilket är helt avgörande när det gäller att snabbt kunna balansera elnätet.

Ett lysande exempel

I praktiken innebär det att Hasopor, med hjälp av informationen från DAZOQ EI, teknik från Sympower och elhandel med sin elleverantör Bixia, nu har möjlighet att låta Svenska Kraftnät och Bixia stänga av deras ugnar med blixtens hastighet för att bidra till att balansera elnätet. Deras produktionsprocess, som har en förhållandevis stor tröghet, möjliggör stängning och start med minimal påverkan på kvaliteten av deras produkter. Genom att övervaka temperaturförändringar i ugnarna och anpassa hastigheten på banden i ugnarna, kan de minimera eventuella negativa effekter på materialet och produktionen.

Sedan augusti har Hasopor med hjälp av Bixia, Sympower och DAZOQ EI deltagit i Svenska Kraftnäts flexibilitetsmarknad som har stängt av deras ugnar 6 gånger. Det har inte bara varit kostnadsneutralt rent investeringsmässig för Hasopor, då man gör detta genom en profit-share model med teknikpartnern och elhandelsbolaget, utan det genererar också betydande ekonomiska intäkter när man ställer ut sin effekt på flexibilitetsmarknaden, oavsett om den faktiskt nyttjas eller ej. En tydlig win-win helt enkelt! Dessutom är man med och tar ansvar för att stabilisera det svenska enläntet till förmån för alla andra företag och privatpersoner som är beroende av en stabil eltillförsel i sin verksamhet och vardag.

”Det känns fint att vi kan vara med och bidra eftersom vi konsumerar så mycket el. Lite som både Pippi Långstrump och Bamse säger – den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll – så tycker jag att vi som storkonsument av el också behöver vara och ta ansvar för elnätet” – Daniel Ellison, VD Hasopor AB.

Läs mer om Hasopor och deras arbete här!

Framtiden för flexibilitetsmarknaden

Flexibilitetsmarknaden förväntas växa i takt med att övergången till förnybar energi accelererar. Att vara flexibel med energianvändningen kommer att vara avgörande för att stödja en pålitlig och hållbar energiframtid. Genom att omfamna denna flexibilitet kan företag inte bara dra nytta av kostnadsbesparingar utan också spela en aktiv roll i skapandet av en grönare morgondag. Vill ni veta mer om hur DAZOQ EI kan bidra till flexibilitetsmarknaden? kontakta oss så berättar vi mer!

Rulla till toppen