Bild på hållbarhetsmål

Hållbarhetsmål i praktiken: Hur vi tar klivet mot en hållbar framtid

Från ett globalt perspektiv till det mest lokala, hållbarhet har blivit en av de mest angelägna frågorna i vår tid. Det handlar om att skapa en värld som är bättre för oss själva, våra samhällen och kommande generationer. En viktig del att följa när det kommer till hållbarhetsresan är FN:s globala mål (SDG-målen), som utgör en vägkarta mot en mer rättvis och hållbar framtid. 17 mål som vi önskar vi kunde baka in i vår företagshistoria och arbeta aktivt med för att bidra till en mer hållbar värld. Men hållbarhet är också en fråga som bygger på ärlighet och transparens. Vi kan inte få in alla 17 mål i vår verksamhet, men vi kan göra så mycket vi kan för att försöka bidra. Vi har därför identifierat oss med två av SDG-målen och vi ska nu, ärligt, berätta om hur vi arbetar med dem. Låt oss presentera 13.3 och 7.3, två nyckelspelare i vår hållbarhetsresa.

13. Klimatförändringarnas öga

Mål 13 handlar om att bekämpa en av vår tids största utmaningar, klimatförändringarna. På FN:s hemsida under 13.3 står det: ”Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapa­citeten vad gäller begränsning av klimatför­ändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimat­förändringarnas konsekvenser samt tidig varning. ”Vidare på FN:s hemsida kan man läsa om handlingar som är viktiga för att reducera uppvärmningen av planeten. ”Vi behöver stärka människors och samhällens mot­ståndskraft mot klimatförändringarna. För att tackla klimatförändringarna behöver vi förändra hur vi an­vänder våra resurser bland annat vad gäller energi, industriell produktion och jordbruk. Det är fortfaran­de möjligt att begränsa den framtida uppvärmningen av planeten.”

Som ett företag med en vision att göra alla industrier mer hållbara genom innovation, strävar vi efter att göra det enklare för tillverkningsindustrin att bli mer energieffektiv. Vi bidrar genom att öka medvetenheten om industriers energikonsumtion och visualisera den på ett tydligt och pedagogiskt sätt i vår plattform. Vi erbjuder även en operatörsvy så att alla, inklusive de som arbetar i produktion, kan förstå energins beteende och effekterna av olika beslut, som att stänga av en maskin istället för att låta den gå i standby när den inte används. Genom att öka medvetenheten om hållbart energiarbete kan vi bidra till en grönare morgondag och minska våra koldioxidutsläpp.

7. Hållbar energi för alla

Mål 7 handlar om att alla ska ha råd och tillgång till modern och hållbar energi. Vi kan specifikt identifiera oss med 7.3; ”Till 2030 fördubbla den globala förbätt­ringstakten vad gäller energieffektivitet. Hjärtefrågan i DAZOQ och det vi varje dag strävar efter, en mer energieffektiv värld. FN skriver; ”Sverige har beslutat att vår elförsörjning ska vara 100 procent för­nybar 2040 och att vår energianvändning ska vara 50 procent mer effektiv 2030 jämfört med 2005.”

Genom att använda grön energi minskar vi koldioxidutsläppen och bidrar till en mer hållbar värld. Men även grön energi är en resurs som måste användas ansvarsfullt. Det handlar inte om att inte använda energi – det är nödvändigt för samhället. Istället handlar det om att vara försiktig och undvika onödig energislöseri. När vi pratar om ekonomi så förekommer ofta orden sluta slösa och börja spara. Vi vill att den frasen ska ha samma tyngd och mening i energifrågan. Genom vårt energihanteringssystem, som mäter energiförbrukning i realtid, kan industriföretag vidta faktabaserade beslut och arbeta aktivt med att effektivisera sin energianvändning. På detta sätt bidrar vi och våra kunder till minskade utsläpp och lägre kostnader.

Vi vet att klimatförändringar inte känner några gränser. De påverkar alla, oavsett var vi bor eller vem vi är. Låt oss tillsammans prata om ärlig hållbarhetskommunikation och låt oss tillsammans agera på de punkter som vi klarar av. I en labyrint av förväntningar och mål är det lätt att fumla iväg i sin egen kommunikation om hur man jobbar hållbart, för visst vill vi alla vara så gröna som vi bara kan? Men vi går också igenom olika faser i en företagsresa. Var öppen, lyssna, ta in och låt dig inspireras av andras hållbarhetsarbete utan att känna att du måste vara på exakt samma steg i den resan. Alla kan bidra med någonting och vi anser att 13.3 och 7.3 är två nyckelspelare i vårt hållbarhetsarbete. Någonting som vi är glada och stolta över att kunna presentera och låta genomsyra vårt arbete och vår kultur.

DAZOQ hjälper företag med att öka sin energieffektivitet och hållbarhet genom energiövervakning på maskinnivå i realtid. Genom effektiv kommunikation av besparingspotential kan vi tillsammans bidra till en mer kostnadseffektiv, resurseffektiv och energieffektiv framtid. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Rulla till toppen