Produktionseffektivisering

Vad betyder produktionseffektivisering?

Produktionseffektivitet handlar om att maximera produktionen med optimal användning av resurser, tid, arbetskraft och material. Genom att förbättra processer, minimera slöseri och öka produktiviteten kan man uppnå högre kvalitet, snabbare leveranser och lägre produktionskostnader. I praktiken innebär produktionseffektivitet att identifiera och eliminera ineffektivitet i produktionslinjer och arbetsflöden. Det kan inkludera optimering av maskinutnyttjande, förbättring av arbetsmetoder, införande och ständiga förbättringar genom analys av produktionsdata.

En effektiv produktionsprocess är inte bara viktig för att öka företagets vinst och konkurrenskraft, utan det spelar också en avgörande roll för att möta kundernas krav och förväntningar. Genom att fokusera på produktionseffektivitet kan industrier skapa en stabil grund för tillväxt och hållbarhet. När det kommer till produktionseffektivitet i industrin pratar man ofta om OEE/TAK och Lean production.

Varför ska man produktionseffektivisera?

Effektivisering av produktionsprocesser är en strategisk investering som ger en mängd fördelar för industrier. Produktionseffektivisering, som sträcker sig från optimering av arbetsflöden till implementering av ny teknik, har en direkt inverkan på företagets lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet. Den gemensamma strävan är givetvis att vara så effektiv som möjligt med så lite resurser som möjligt. Produktionseffektivitet bidrar bland annat till: 

Kostnadsbesparingar

Enligt studier har effektivisering av produktionsprocesser visat sig minska produktionskostnaderna med upp till 20–30%. Genom att minska slöseri med råmaterial, energi och arbetskraft kan industrier realisera betydande kostnadsbesparingar.

Ökad produktivitet

Optimerade arbetsflöden och användning av övervakning och teknik har potential att öka produktiviteten med över 30%. Högre produktivitet innebär att industrier kan producera mer på kortare tid, vilket kan leda till ökad försäljning och intäkter.

Hållbarhetsvinster

Minskad resursförbrukning och energieffektivisering leder till minskad miljöpåverkan. En effektiv produktion är en nyckelkomponent för industriers hållbarhetsmål. 

Vill du veta hur vi hjälper industrier med produktionseffektivitet?

Är du intresserad av att börja jobba mer effektivt i din produktion? Boka ett 15-minuters möte med oss så berättar vi mer.

Hur bidrar DAZOQ EI till produktionseffektivisering?

Mätning av maskiners körtider med funktionen maskintillgänglighet

En stor del av maskinens beteende kan analyseras med hjälp av dess energiförbrukning. Med hjälp av vår funktion maskintillgänglighet får du koll på hur stor del av din körtid som är värdeskapande. Med hjälp av DAZOQ EI kan du förstå när och hur länge maskinerna står i standby för att identifiera möjlig produktionstid. Visste ni att nästan alla tror att de har en genomsnittlig maskinnyttjandegrad på 15% högre än verkligheten visar? Detta understryker verkligen kraften av att mäta och följa upp data i realtid.

Effektivisera med energirelaterade KPI:er

I vårt system DAZOQ EI kan du sätta upp energirelaterade KPI:er. Du kan sätta din energiförbrukning i relation till din produktion för att se hur du kan effektivisera olika processer. Det gör det enkelt för dig att se om du har blivit mer effektiv och använder din utrustning på ett mer energieffektivt sätt utan att minska din produktion, du kanske till och med har ökat din produktion?

Minska din topplast och öka din effektivitet

Med hjälp av DAZOQ EI och vår realtidsmätning kan du enkelt se dina effekttoppar och skapa förståelse för hur du kan sänka dem. Att identifiera effekttoppar och reducera dem sparar både kostnader och effektivitet. En av våra kunder, Werinova, har sänkt sina effekttoppar med 40 kW/maskin. Den upptäckten resulterade inte bara reducerade kostnader utan även ökad effektivitet. Nu har de börjat automatisera processer vid uppstart, så att maskinerna redan är uppvärmda när operatörerna kommer.  

Eva Vollmer

Head of Customer Success

+46 761 96 04 44

eva.vollmer@dazoq.com

Vill du boka en demovisning?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. Vi ses!

Rulla till toppen

Vill du boka ett 15 minuters möte för att se hur DAZOQ EI fungerar?

Fyll i din e-postadress så kontaktar vi dig för att boka in ett möte, skicka en offert eller diskutera energieffektiva lösningar för din verksamhet.