Hållbarhet

Vad är hållbarhet?

Hållbarhet är enligt FN:s definition ”att tillgodose dagens behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov”. Det är en övergripande princip som strävar efter att balansera ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn för att skapa långsiktig stabilitet och välbefinnande.

Hållbarhet har under de senaste åren varit en självklarhet för många och handlar om att fatta beslut och genomföra handlingar som tar hänsyn till hur de påverkar miljön, samhället och ekonomin. Det innebär att minimera negativa effekter och maximera positiva bidrag till dessa tre områden. Hållbarhet är en central princip inom många områden och energi är ett av dem.

Varför hållbarhet?

Hållbarhet är idag lika viktigt att implementera i sin affärsstrategi som vilka resurser som är nödvändiga för att nå ett specifikt mål. Att arbeta hållbart kommer med många fördelar och är en källa till innovation och möjligheter. Industrier står idag för en tredjedel av våra koldioxidutsläpp i Sverige och många har en hög energiförbrukning. Det är livsviktigt att vi tar ansvar och bidrar till en mer hållbar värld. Förutom att vi måste dra vårt strå till stacken finns det även andra övergripande skäl och fördelar varför man bör prioritera hållbarhetsfrågan:

Ekonomiska fördelar och långsiktig lönsamhet

Hållbarhet blir automatiskt lönsamhet. Många hållbarhetsåtgärder kan leda till kostnadsbesparingar genom effektivare användning av resurser, minskat avfall och energieffektivitet. Detta skapar ekonomiska fördelar för företag och industrier. Krav på hållbarhet kommer från kunder, investerare och politiker. Att satsa på hållbarhet leder således till en mer stabil och lönsam verksamhet över tid.

Attraktiv arbetsgivare och leverantör

För många är hållbarhetsfrågan avgörande när det kommer till att välja arbetsplats eller leverantör. Många kunder ställer krav på att man arbetar hållbart och att man är transparent med hur man arbetar med det. Ju högre prioritet hållbarhetsfrågan har, desto större chans är det att du stärker ditt varumärke och är en attraktiv aktör på marknaden. Vår kund Werinova använder vår tjänst DAZOQ EI för att räkna ut CO2-utsläpp på artikelnivå. De använder även DAZOQ EI för att kommunicera kostnad och påverkan av material med sina kunder. Läs mer.

Regulatoriska krav

Hållbarhetsrapportering, CSRD och ESG. Kraven på hur företag rapporterar sitt hållbarhetsarbete har blivit betydligt hårdare och det gäller att vara noggrann och ärlig i sin kommunikation. Det är inte längre bara viktigt att rapportera rätt, det handlar också om att ha genomförbara mål och strategier som faktiskt gör skillnad. Idag gäller CSRD endast för större verksamheter, men senast 2027 kommer alla att behöva förhålla sig till standarder i sin hållbarhetsrapportering. Läs mer om CSRD här!

Vill du veta hur vi hjälper industrier att stärka sitt hållbarhetsarbete?

Är du intresserad av att bli mer hållbar i din produktion? Med hjälp av DAZOQ EI kan du räkna ut dina CO2-utsläpp och energieffektivisera din verksamhet för en mer hållbar och stabil energimarknad. Boka ett 15-minuters möte med oss så berättar vi mer.

Hur bidrar DAZOQ EI till en mer hållbar energimarknad?

Energieffektivisering för minskade koldioxidutsläpp

För oss är energieffektivisering en självklarhet. Vi behöver hushålla med den energi vi har så att alla kan ta del av en trygg och hållbar energiförsörjning. Med våra trådlösa plug-and-play sensorer mäter vi energiförbrukningen i realtid och visualiserar den i DAZOQ EI. Vi strävar efter att göra energiövervakning både enkel och pedagogisk för att hjälpa dig att lättare energieffektivisera. Energieffektivisering bidrar bland annat till minskade koldioxidutsläpp och en mer effektiv resursanvändning.

Hjälper er med hållbarhetsrapporteringen

Med skärpta krav kring hållbarhetsrapporteringar gäller det att ha relevant och faktabaserad data som visar hur man arbetar med hållbarhet. DAZOQ EI hjälper dig att underlätta den rapporteringen. Med hjälp av din energidata kan du enklare sätta upp mål och strategier för hur du ska bli mer hållbar och jobba mer effektivt med dina resurser. Energidatan kan enkelt exporteras så att du kan visa dina medarbetare, styrelsemedlemmar och kunder hur ni arbetar med energieffektivisering och hållbarhet. 

Räkna och visa dina koldioxidutsläpp

Med hjälp av DAZOQ EI kan du räkna ut dina CO2-utsläpp på artikelnivå med hjälp av er emissionsfaktor som är baserat på den energikälla ni använder. Det hjälper er att bli mer transparenta och visa era kunder, investerare och världen att ni arbetar ärligt. Använd ert hållbarhetsarbete i er kommunikation och kom ihåg: Alla är på olika nivåer i sitt hållbarhetsarbete. Det viktigaste är att man hela tiden har en drivkraft att jobba mer hållbart, oavsett verksamhetsnivå. 

Ett samarbete med Gidås hållbarhetsbyrå

DAZOQ samarbetar med Gidås hållbarhetsbyrå för att erbjuda fullständig regelefterlevnad med avseende på CSRD, GHG, ESG och GRI. Vår gemensamma nämnare är att så lite tid som möjligt ska spenderas på datainsamling, analys och rapportering för att ge mer tid åt det faktiska arbetet mot en grönare och mer energieffektiv framtid. Tillsammans gör vi det möjligt att navigera hållbarhetsregler och förstå klimatpåverkan samtidigt som energi- och klimatdatainsamlingen samt hållbarhetsrapporteringen effektiviseras.

En integration mellan DAZOQ El och Gidås ESG-plattform EmmaTM möjliggör nu automatisk och exakt beräkning av koldioxidutsläpp från elförbrukning.

ESG-plattformen Emma™ är framtagen för enkel, effektiv och decentraliserad rapportering av alla typer av hållbarhetsaspekter, till exempel energianvändning, transporter, materialförbrukning, arbetsförhållanden och påverkan längs värdekedjan. Emma™ är enkelt att anpassa med sin aktivitetsbaserade rapportering och följer kraven i de vanliga rapporteringsstandarderna CSRD och ESRS, GHG-Protokollet och GRI. Plattformen Emma™ är speciellt bra för att beräkna och följa upp er verksamhets växthusgasutsläpp och möjliggör automatisk fördelning av utsläpp i GHG-Protokollets Scope 1, 2 och 3. Tack vare integrationen med DAZOQ El kan nu beräkning av el-relaterade utsläpp ske helt automatiskt. Detta ger, bland annat, dig som användare:

  • Automatisk beräkning av koldioxidutsläpp i GHG-Protokollets Scope 2 som effektiviserar och förenklar rapportering och uppföljning av utsläpp
  • Exakta beräkningar tack vare emissionsfaktorer som är skräddarsydda utifrån er elleverantör, vilket ger korrekt underlag för åtgärder och strategier
  • Kontinuerlig uppföljning av utsläpp och utvärdering av effektiviseringsåtgärder
  • Den direkta relationen mellan kostnadsbesparingar och utsläppsminskning

Genom att kombinera DAZOQ och Emma™ kommer du som användare bli effektivare och göra besparingar inom såväl elförbrukning som övervakning och rapportering vilket kommer att minska kostnader, belastning av elnätet och klimatpåverkan.

Det som skiljer Emma™ från andra system är att det ingår en specialist som är alltid finns tillgänglig, och som vägleder tills det att användaren känner sig trygg i systemet.

Eva Vollmer

Head of Customer Success

+46 761 96 04 44

eva.vollmer@dazoq.com

Vill du boka en demovisning?

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig och bokar in ett möte. Vi ses!

Rulla till toppen

Vill du boka ett 15 minuters möte för att se hur DAZOQ EI fungerar?

Fyll i din e-postadress så kontaktar vi dig för att boka in ett möte, skicka en offert eller diskutera energieffektiva lösningar för din verksamhet.